februari 2016 - Haldu|DeGraaf

Panden in andere handen, dáár kikkert bouwend Nederland van op

De sfeer onder (bouw)ondernemers in Nederland is aan het verbeteren. Ik merk het wanneer ik in gesprek ben met hen, vooral in de woningbouw. Aantrekkende bezoekersaantallen tijdens bezichtigingsdagen voor nieuwe woningbouwprojecten, stijgende verkopen van huizen; signalen die in ieder geval voor een positievere sfeer zorgen. Maar van sfeer koop je geen brood en sfeer is bovendien ongrijpbaar en al helemaal niets waard als post op een winst- of verliesrekening of balans.

Wat we nodig hebben, meer dan ooit, zijn concrete orders die starten conform eerder gemaakte afspraken ten behoeve van een goede aansluiting tussen projecten. Hiermee kunnen we de volatiliteit in de markt egaliseren. Vooral in de bouw zitten we nog steeds te springen om werkaanbod. Want innoveren, creatief zijn en samenwerken in de keten is allemaal heel leuk, maar kan alleen als er werk is en kosten besparen lukt alleen als je überhaupt facturen kunt verzenden.

De parameters om te bepalen of er genoeg werk is voor bouwend Nederland zijn onderhand na vele jaren crisis behoorlijk uitgesleten: woningbouw en bedrijfspanden. Maar die mantra kennen we inmiddels.

Mijn pleidooi: de grote Nederlandse volksverhuizing á la de 7e eeuw

Daarom heb ik een idee. Nederland is klein, maar bárst van de subdoelgroepen die allemaal, meer dan ooit, een dak boven hun hoofd nodig hebben. Ik noem u er willekeurig een paar: alleenstaanden als gevolg van een scheiding, de ernstig groeiende stroom asielzoekers die nu bijvoorbeeld tijdelijk worden ondergebracht in de IJsselhallen in Zwolle, studenten die straks zonder basisbeurs zitten, uit verpleeghuizen weggestuurde bejaarden, ZZP’ers die hun zolderkamer zat zijn en jongelui met een job die bij pa en ma weg willen, maar voorlopig geen hypotheek krijgen met al die 0-uren contracten.

Tegelijkertijd staan er in Nederland asociaal veel panden leeg. Zoals kazernes als gevolg van besparingen, kerken als gevolg van de zich doorzettende ontkerkelijking, bejaardenhuizen als gevolg van bezuinigingen en het principe van ‘sterven achter de voordeur’, scholen als gevolg van demografische ontwikkelingen en vooral kantoorpanden, heel veel kantoorpanden.

Match de mensen met de stenen

Waar ik voor pleit, is om alle genoemde doelgroepen die een dak boven hun hoofd zoeken én alle vrijstaande panden creatief met elkaar te matchen en verbouwend hééél hard aan het werk te gaan. Zodat we van al die ruimte leuke, betaalbare wooneenheden maken. Met studenten in gepimpte kazernes, asielzoekers in leegstaande bejaardentehuizen en de jeugd die wel wil kopen, maar dat niet kan in betaalbare mini-appartementen in lege bedrijfspanden.

Pas dan kunnen de bouwers weer innoveren, creatief zijn en samenwerken in de keten (en die bereidheid is er echt) en pas dan kunnen wij ook weer gekwalificeerde vaklieden bemiddelen voor de flexibele schil van onze opdrachtgevers.

Panden in andere handen

Panden in andere handen. Dat zou het motto moeten zijn waar Nederland van opkikkert. Maar wie neemt het voortouw? Ik zou zeggen: de landelijke en gemeentelijke overheden, want de ondernemers staan in de steigers. Of zijn er andere investeerders die nu hun kans schoon zien?

Caspar Jansen

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Houbenstaete Tilburg: Social Return en het succes in de praktijk

In Tilburg is de bouw van 54 sociale huurwoningen in het appartementencomplex Houbenstaete in Nieuw Jeruzalem met succes afgerond. Een bijzonder project omdat het samen met de toekomstige huurders is ontworpen. Maar ook bijzonder omdat alle betrokken partijen enthousiast zijn over de wijze waarop de Haldu Groep de Social Return verplichting van ERA Contour vanuit opdrachtgever Tiwos in de praktijk heeft uitgevoerd. Social return loont dus, op voorwaarde van een goede samenwerking. Aan het woord de samenwerkers die het project Houbenstaete hebben gedragen.

Natascha Janssen, account manager en werkcoach bij de Haldu Groep:

Natascha Janssen is account manager en werkcoach bij de Haldu Groep voor de Social Return kandidaten op dit project. Ook is zij aanspreekpunt geweest voor de uitvoerders. “We hebben op het project Houbenstaete in totaal zes kandidaten ingezet en uiteindelijk hebben er vier daarvan het totale project volbracht. De kandidaten hebben we geworven door contact op te nemen met de gemeente Tilburg. Zij hebben eerst geworven en daarna heb ik sollicitatiegesprekken gevoerd met de kandidaten waarmee wij verder wilden. Zij kregen een proefplaatsing op het project en zijn in die periode zeer intensief begeleid door mij.”

“Je ziet de Social Return kandidaten groeien tijdens het werk”

“Deze mensen hebben allemaal een rugzakje en moeten vaak weer wennen aan het werkritme. Maar door hen veel begeleiding te geven en een vertrouwensband met hen op te bouwen vanuit de Haldu Groep lukte dat. Je ziet dat ze groeien en hun verantwoordelijkheid nemen. Na de proefplaatsing heb ik met de uitvoerder besproken of zij door mochten en kregen zij een contract aangeboden van in eerste instantie 26 weken. Ook in die periode hebben we hen intensief begeleid en voortdurend evaluaties gedaan. Daar horen ook de rapportages naar de gemeente en de toetsende instanties bij. Waren er vragen? Dan konden de kandidaten mij rechtstreeks op mijn mobiel bellen en probeerde ik direct een oplossing te bieden, altijd in goed overleg met de uitvoerder. We trachten nu de vier medewerkers door te plaatsen op andere projecten in Tilburg. Uiteraard moeten zij ook zelf in actie komen om niet weer terug te vallen in een uitkering, ook zij dragen hierin een stuk verantwoording.”

André van der Wouw, Manager Vastgoed Tiwos:

André van der Wouw is Manager Vastgoed bij Tiwos, de woningcorporatie van appartementencomplex Houbenstaete. “Circa 1,5 jaar geleden hebben we Social Return als pilot opgepakt, en inmiddels afgerond, samen met twee andere corporaties en de Diamant Groep, het leer-werkbedrijf in Tilburg. Het voldoen aan Social Return is een eis die wij inmiddels in principe standaard als corporatie meenemen in alle aanbestedingen richting onze opdrachtnemers.”

“De Haldu Groep heeft de juiste match gemaakt”

“Wij onderstrepen hiermee onze visie dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk moeten kunnen komen, net zoals wij zelf mensen helpen die moeite hebben om zelfstandig woonruimte te vinden. We weten dat het tot verdringing op de arbeidsmarkt kan leiden, maar onze insteek is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het juist nu heel moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Overigens, we dwingen aannemers niet bij het aannemen van mensen voor Social Return die kandidaten ook daadwerkelijk op de bijbehorende bouwplaats te laten werken. Aannemers mogen dit naar eigen inzicht invullen, bijvoorbeeld met het aan het werk zetten van mensen binnen de Diamant Groep. Zo krijgen zij meer flexibiliteit om aan hun verplichting te voldoen.”

Continue aandacht

“Wat ik van het project Houbenstaete in Tilburg terughoor, is dat ERA Contour dit heel goed ingevuld heeft. Uiteindelijk hebben vier medewerkers naar volle tevredenheid van ERA Contour en Tiwos op dit project gewerkt. Ook de inzet van de Haldu Groep mag genoemd worden; zij hebben de match met succes gemaakt door de geschikte mensen te selecteren en hen, heel belangrijk, ook tijdens de opdracht intensief te blijven begeleiden. Wat ik vaak terug hoor van aannemers, is dat er wel een selectieprocedure is, maar dat de mensen daarna in het diepe worden gegooid. Bij de Haldu Groep is dat anders: die blijven in contact met de medewerkers en kunnen zo eventuele problemen snel verhelpen. Ook vind ik het positief dat zij lokaal werven en daardoor de kans toeneemt dat de geselecteerden ook onze bewoners zijn. Het zou helemaal mooi zijn als er bewoners uit de betreffende wijk aan het werk gezet kunnen worden.”

Advies

“Mijn advies aan collega-corporaties die nog niet zo ver zijn met Social Return? Ga ermee aan de slag, vooral nu. Door de moeilijke markt zijn aannemers ontvankelijk en wordt eerder gehoor gegeven aan een eis op het gebied van Social Return. Aannemers moeten het niet alleen zien als lastig, maar het moet een win-winsituatie opleveren. Het mag niet alleen kostenverhogend zijn voor de aannemer. Ben je daar creatief in en zoek je naar oplossingen, dan slaag je met elkaar op het vlak van Social Return. Specialisten bij aannemers vinden het doorgaans niet leuk om routinematig werk te doen. Laat je dat door een lager geschoold iemand verrichten, dan kan de specialist juist meer uitdagend werk doen. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen!”

Arno Versteeg, bedrijfsleider bij ERA Contour:

“In opdrachten komen we de eis tot Social Return steeds vaker tegen. In het begin leek dit een belasting, maar we hebben inmiddels de voordelen leren kennen, ook op het project Houbenstaete. Van de zes kandidaten hebben er vier naar tevredenheid het project afgemaakt. Uiteraard speelt het element van verdringing mee. We hebben door de crisis van collega’s vanwege boventalligheid afscheid moeten nemen, tegelijkertijd vullen we onze Social Return verplichting in. Toch staan we achter het maatschappelijke voordeel van Social Return.”

“De beloofde ontzorging is door de Haldu Groep waargemaakt”

“Als we terugkijken, zijn we zeer tevreden over de inzet van de Haldu Groep. Ze hebben het complete traject van ons overgenomen, en daar komt heel veel bij kijken. Van het feitelijke werven van kandidaten tot en met de financiële verantwoording richting Tiwos. Al die handelingen hebben zij integraal van ons overgenomen, de beloofde ontzorging hebben zij meer dan waargemaakt. Wij zijn zeer tevreden.”

Meerwaarde en succes voor alle partijen

Caspar Jansen, directeur van de Haldu Groep, is ook tevreden. “Dit was een mooi voorbeeld van samenwerking, zeker als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bewijs dat gezamenlijke inspanningen op dat terrein voor álle partijen tot een meerwaarde leidt.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Social Return: winnende wisselspelers in een keiharde wedstrijd

Natuurlijk, de markt vertoont weliswaar weer signalen van opleving en we zien de toekomst met veel meer positivisme tegemoet, toch proef ik in mijn gesprekken met opdrachtgevers nog steeds onzekerheid en wordt er geklaagd over de ondermaatse prijzen.

De verwachting is dat nog een aantal grote partijen het loodje gaat leggen. Gegadigden daarvoor? Die geeft een bekende blogger u bijgaand onomwonden. Lees het gerust zelf. Ik hoop dat u niet wordt genoemd.

Concrete jungle

Er zijn twee plekken op deze aarde waar het recht van de sterkste lijkt te gelden: in de natuur én in de bouwwereld. De laatste is een jungle van beton die onophoudelijk klappen krijgt uitgedeeld met diezelfde zware materie. En… we zijn er nog lang niet. En als dát gevoel er in de bouwmarkt is, dan zie je de bekende reflex dat de zwakkeren onder ons even stil lijken te moeten blijven van de stoere jongens. Voor die zwakkeren neem ik het graag op. Want als de omstandigheden hard zijn, moeten we juist zacht zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Juist door dit wel te blijven doen, ontstaan er kansen waarvan de economie en dus de bedrijven kunnen profiteren.

Uitdragen van een missie

In december verscheen er in mijn lijfblad Bouwen in het Oosten een interview over Social Return. Hierin komt een van mijn collega’s, Natascha Janssen, aan het woord die dit initiatief niet alleen een warm hart toedraagt, maar ook dagelijks uitdraagt. Social Return wordt al in vele projecten toegepast door de Haldu Groep, waaronder recent in het prachtige nieuwbouwproject van Dura Vermeer, het Theater van de Wereld in Emmen. Zij schakelden intermediair en uitzender Haldu Groep, een vaste relatie van Dura Vermeer, in voor de uitvoering en begeleiding van dit project.

Ik ga hier niet het hele interview herhalen. Dankzij de wonderen der internet linkt u er in één moeite door naartoe (kijk vooral op pagina 44). Wederom een mooi staaltje van samenwerking waarmee een succesvol beroep wordt gedaan op onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar ik ga u wel een nuance geven die mij in de weken ná het interview duidelijker werd dan ooit.

Social Return: de zachte doorslag in harde tijden

Ik pleit ervoor in de huidige ratrace blijvend aandacht te houden voor MVO en in het bijzonder de ongekende voordelen van Social Return. Het is zo makkelijk om al die maatschappelijke winst van de afgelopen crisisjaren overboord te kieperen. Die voordelen hebben we inmiddels veelvuldig geproefd in de projecten van Haldu Groep. Want als we nog steeds alle zeilen moeten bijzetten om fit aan de strijd te verschijnen, hebben we de wisselspelers van Social Return écht nodig om de wedstrijd ook winnend te kunnen afsluiten. Ofwel: hard voor de zaak, zacht voor de mensen. Een positieve combi waarvan de Haldu Groep aantoont dat deze werkt. Nieuwsgierig welke kansen Social Return uw organisatie biedt? Een afspraak voor een persoonlijk gesprek met ons om hierover van gedachten te wisselen, is natuurlijk zo gemaakt.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Talent is één, trainen is twee en succes wordt dan drie

Ik heb twee fantastische nichtjes: Melissa en Danique. Nog maar 17 en 14 jaar, maar allebei bloedfanatiek actief met de meerkamp. Onlangs kwamen zij zelfs allebei in actie tijdens het NK Meerkamp. De jongste werd in de lokale pers puppy genoemd en steekt de oudste nu al naar de kroon. Deze twee jonge kanjers vind ik een voorbeeld voor heel veel werkende mensen. Ze hebben talent dat ook nog eens op verschillende onderdelen ten toon gespreid moet worden en dus allround inzet vragen.

Inzet loont

Maar ben je er dan? Nee, je moet bereid zijn er heel ver in te gaan en daar ook iets mee doen. Daar waar anderen al lang de handdoek in de ring zouden hebben gegooid. Zoals keihard trainen, vroeg op, gezond eten, op tijd naar bed, naar wedstrijden toe en tussendoor nog even de middelbare school doen die er niet om liegt. En misschien nog wel over de belangrijkste vaardigheid beschikken om weer op te staan als je een linkse directe hebt gekregen. Een kwestie van mentaliteit en veerkracht. Ik heb daar als oom, maar ook als uitzendprofessional, niet alleen een enorme bewondering voor, maar zie tevens dat inzet loont.

Hoe hoog leg jij de lat?

Want talent hebben is één. Echter, dat talent tot in alle hoeken en gaten uitnutten, is twee. Voordat je iets echt goed kunt, zoals mijn nichtjes op sportgebied, moet je veel, heel veel hebben geoefend. Om precies te zijn: zo’n 10.000 uur. Deze 10.000 uur-regel is afkomstig van de Amerikaanse psycholoog K. Anders Ericsson. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat toppers in hun vakgebied veel ervaring hebben, gemiddeld zo’n 10.000 uur van noeste en vaak geestdodende arbeid. Oefening baart kunst en je talent zet je om in een capaciteit na gemiddeld 10.000 uren oefenen. Dit geldt voor viool leren spelen, auto rijden tot en met een uitzendtopper in de bouw en techniek worden. De vuistregel? Talent is één. Oefenen is twee. Succes wordt dan drie.

Practice what you preach

Uiteraard pas ik toe wat ik hier schrijf, ook als het tegenzit trouwens. Onder het welluidende motto: practice what you preach. Haldu Groep is een bedrijf, maar eigenlijk zie ik het als een voetbalclub: FC Haldu. Als ondernemer zet je je talent alleen om in succes als je niet alleen op zaterdag scoort voor een groot publiek, maar ook door de week keihard traint, oefent, de tactiek doorspreekt en bijstelt en gewoon dóórzet. Alleen zo zet je talent om in een succes, ook in tijden van crisis. Wat zeg ik? Voorál in tijden van crisis. Samen met ons voltallige team zijn we elke dag druk bezig bij Haldu Groep op alle onderdelen van de ‘bouwmeerkamp’ om onze 10.000 uren te maken teneinde de lat steeds hoger te leggen. Want stilstand is achteruitgang en Übung macht der Meister. Traint u mee zodat we elke dag het beste team kunnen opstellen?

Caspar Jansen

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven