mei 2016 - Haldu|DeGraaf

Dura Vermeer Infra en ERA Contour schakelen met Haldu Groep voor Social Return

In mijn vorige blog kon u lezen dat de 5% eis die aan Social Return zit gekoppeld, door Haldu Groep met 100% inzet is opgepakt. Inmiddels schakelen zowel Dura Vermeer Infra als ERA Contour met Haldu Groep voor Social Return. Haldu Groep speelt hiermee in de voorhoede als het gaat om totale ontzorging op het gebied van personele dienstverlening.

Uiteraard kom ik met bewijzen vanuit de opdrachtgevende praktijk. Lees daarom nu de reactie van Marcel van der Oost van ERA Contour en Björn Smeets van Dura Vermeer Infra over hun ervaringen met de samenwerking met Haldu Groep op dit gebied.

“Mijn advies aan andere aannemers? Regel je Social Return ook met Haldu Groep”

Vier mensen aan het werk bij ERA Contour

“In het begin was ik sceptisch. Er ligt veel tijdsdruk op dit uitdagende project en dan krijg je ook nog eens de voorwaarde dat je voor een deel moet werken met langdurig werklozen. Alsof Louis Van Gaal het WK moet winnen met mensen die niet kunnen voetballen. Door ons 5% project in Tilburg, samen met Haldu Groep, kijk ik er inmiddels heel anders tegenaan.”

Marcel vervolgt: “De mensen die het betreft zijn enthousiast en blij dat ze van de bank kunnen komen en weer aan de slag mogen. Ook zijn ze leergierig. Dus geven wij hen op onze beurt de kans diverse werkzaamheden op te pakken en dat pakt goed uit. Uiteraard nemen zij de plaats in van vaste medewerkers. Onze personeelscoördinator was eerst ook sceptisch. Vroeger hadden we werk genoeg en was dat geen issue, maar in de huidige tijd is elke vaste medewerker aan het werk er één. Gelukkig kunnen wij onze mensen nog goed kwijt. Het is niet zo dat door Social Return onze mensen thuis zitten.”

Advies

Het advies van Marcel aan andere aannemers die ook met Social Return aan de slag moeten? “Regel je het ook met Haldu Groep. Ze hebben het hele traject goed voor ons opgepakt en uit handen genomen waardoor we de juiste mensen binnen hebben gekregen. Social Return en Haldu Groep? Een goede combi.”

Social Return en Dura Vermeer Infra

Dura Vermeer Infra heeft Haldu Groep en Shanks uitgedaagd om gezamenlijk voor een betere afvalscheiding te gaan zorgen door de inzet van Social Return. “Een ‘win-win-plus’ die alleen door goede ketensamenwerking tot duurzaam resultaat kan leiden”, aldus Björn Smeets, manager landelijke inkoop bij Dura Vermeer Infra. “Onze partners in afval en inleen, Shanks via Gerard Veldhuijzen en Caspar Jansen van Haldu Groep, hebben op verzoek van Dura Vermeer deze handschoen voortvarend opgepakt en hebben ondertussen gezamenlijk een slim en praktisch initiatief uitgewerkt.”

Voordelen

Björn vervolgt: “De voordelen voor alle partijen? Veelzijdig. Zoals schonere bouwplaatsen, meer gescheiden afvalstromen en uiteraard ook kostenreductie op afval door een betere scheiding door de inzet van bouwplaatsopruimers onder de paraplu van Social Return. In samenwerking met geschikte kandidaten in het kader van Social Return krijgt Dura Vermeer Infra haar bouwplaatsen netjes voor elkaar. Dit draagt tevens bij aan een positief imago, beantwoordt aan de eis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen én kan Dura Vermeer Infra prijstechnisch concurrerender ondernemen. De opleiding van deze medewerkers wordt verzorgd door onze partner Shanks, Haldu werft, selecteert en levert de werkcoach voor de begeleiding en uiteraard betrekken wij ook de uitvoerder van Dura Vermeer Infra bij zowel de selectie als invulling en begeleiding van de Social Return kandidaten. Een perfect staaltje van ketensamenwerking.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

5% eis Social Return opgepakt met 100% inzet

Social Return kent een prachtig doel: de uitstroom naar werk bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. De 5% eis die aan Social Return zit gekoppeld, is door Haldu Groep met 100% inzet opgepakt. Inmiddels schakelen zowel Dura Vermeer als ERA Contour met Haldu Groep voor Social Return. Haldu Groep speelt hiermee in de voorhoede als het gaat om totale ontzorging op het gebied van personele dienstverlening.

Op een project voor ERA Contour heeft Haldu Groep vier mensen in het kader van Social Return aan het werk. Zij komen uit het bestand van de gemeente Tilburg, zijn zorgvuldig door Haldu Groep geselecteerd, voorgesteld aan ERA Contour en daarna netjes geplaatst. Inmiddels zijn zij al een aantal weken op de bouw bezig.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen? Bijzonder positief. Gemotiveerde mensen die graag weer aan het werk willen. Capabel om het werk te doen. Kortom, er is inmiddels sprake van een succesvolle samenwerking. Haldu Groep doet al het werk voor dit Social Return project: van werving en selectie en onderhandelingen met gemeenten tot en met plaatsing, begeleiding van de geplaatste medewerkers en tussentijdse en eindevaluatie op het project.

Speciale aandacht geborgd

Leermomenten? Die zijn er elke dag. We werken hierin samen met kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist een andere instelling van ons als bemiddelend uitzendbureau. Deze nieuwe collega’s hebben gemiddeld meer contact en begeleiding nodig. De opdrachtgever, ERA Contour, legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij ons neer en wij hebben hiervoor op onze beurt een betrokken werkcoach aangesteld. Zij is volledig bezig met deze categorie werknemers en onderhoudt tevens het contact met de betreffende projectleiders en uitvoerders op het werk. Ontzorging in optima forma derhalve.

Van asociale bedreiging naar kans om socialer te ondernemen?

Wat de toekomst brengt? Projecten voor Social Return zullen gegarandeerd vaker terugkomen. Het is immers gewoon een eis die gesteld wordt vanuit de overheid. De 5% eis. Echter, Haldu Groep ziet deze eis, deze wettelijke verplichting, niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Wij bieden mensen een hernieuwde kans op re-integratie in het arbeidsproces, wij helpen de BV Nederland ermee, het is een onderdeel van onze totale dienstverlening en het draagt bij aan ons rendement. Tot slot, ook niet onbelangrijk, leiden Social Return projecten door het nauwe contact dat daarvoor is vereist met de opdrachtgever tot nieuwe opdrachten, ook buiten de sfeer van Social Return. Kortom, een mes dat aan meerdere kanten snijdt.

Benieuwd naar reacties uit de praktijk?

Hoe een aantal partners van Haldu Groep de samenwerking op het gebied van social return ervaren, kunt u lezen in mijn volgende blog.

Social Return en Dura Vermeer Infra

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zo veel mogelijk geïntegreerd in de strategie van Dura Vermeer en dagelijkse bedrijfsvoering van haar medewerkers en hiermee diep verankerd in de organisatie. Waarmaken van ambities, niet voor niets de slogan van Dura Vermeer, dus ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een ambitie die Haldu Groep waarachtig aanspreekt en volop kansen biedt om de samenwerking op het vlak van personele dienstverlening te intensiveren. Immers maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen staat ook hoog op onze agenda. Naast het sociale aspect biedt het namelijk ook uitgelezen kansen om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan met bestaande én nieuwe relaties.

Handschoen opgepakt

Dura Vermeer heeft Haldu Groep en Shanks uitgedaagd om gezamenlijk voor een betere afvalscheiding te gaan zorgen door de inzet van Social Return. Het gaat hier in aanvang vooral om projecten die zich concentreren op gescheiden afval verzamelen en bouwplaatsen opruimen. Als partners van Dura Vermeer in afval en inleen, Shanks via Gerard Veldhuijzen en Haldu Groep, hebben wij deze handschoen voortvarend opgepakt en ondertussen gezamenlijk een slim en praktisch initiatief uitgewerkt.

Voordelen

De voordelen voor alle partijen? Veelzijdig. Zoals schonere bouwplaatsen, meer gescheiden afvalstromen en uiteraard ook kostenreductie op afval door een betere scheiding door de inzet van bouwplaatsopruimers onder de paraplu van Social Return. In samenwerking met geschikte kandidaten in het kader van Social Return beantwoordt Dura Vermeer aan de eis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen én kan zij prijstechnisch nog meer concurrerend ondernemen.

Bovendien draagt een bouwplaats die er netjes uitziet bij aan een positief imago van het bedrijf. De opleiding van deze medewerkers wordt verzorgd door partner Shanks, terwijl Haldu Groep werft, selecteert en de werkcoach levert. Uiteraard wordt de uitvoerder van Dura Vermeer ook betrokken bij zowel de selectie als invulling en begeleiding van de Social Return kandidaten. Een perfect staaltje van ketensamenwerking.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven