april 2018 - Haldu|DeGraaf

Nieuwe cao voor de bouw, ruim 5% loon erbij

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel omhoog met 5,35% en bedrijven en de vakbeweging gaan zich inspannen om nieuwe mensen te werven. De cao is geldig tot 31 december 2019.

Volgens Bouwend Nederland, de vereniging voor bouw- en infrabedrijven, past het onderhandelingsresultaat in deze tijd waarbij er vooral wordt geïnvesteerd in mensen. Dit is volgens Bouwend Nederland noodzakelijk en ook weer mogelijk.

Toenemende werkgelegenheid

Iedereen weet dat de economie weer aantrekt en er weer werk voor bouwbedrijven is. Maar door de zware jaren hebben veel vakkrachten de sector verlaten. De cao-afspraken weerspiegelen volgens de branchevereniging de gezamenlijke wil om de sector nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, zij-instromers en mensen die de bouw- en infra eerder hebben verlaten.

Vakbond

FNV Bouwen & Wonen is blij dat er is afgesproken dat bijna alle afspraken in de bouw-cao ook voor uitzendkrachten gelden, inclusief pensioenafspraken. “Gelijk loon voor gelijk werk dus”, laat de vakbond op haar website weten. Daarnaast is de vakbond blij dat er is afgesproken dat zowel werkgevers en werknemers gezamenlijk op gaan trekken richting de overheid om te pleiten voor een regeling voor een flexibele AOW, ingaand na 45 gewerkte jaren.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid zijn er afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘bouwspraak’, bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.

Positief

Caspar Jansen, directeur van Haldu Groep, is positief over de nieuwe cao. “Ik ben het er namelijk mee eens dat het een van de manieren is om mensen weer te interesseren voor de bouw. Haldu Groep conformeert zich aan de Inlenersbeloning. Het is dus een goede ontwikkeling die naar mijn verwachting gaat bevorderen dat niet alleen de nieuwe lichting maar ook de zij-instromers zich zullen melden voor een baan bij Haldu Groep om vervolgens te werken voor prachtige bouw- en aannemingsbedrijven in Nederland.”

Concrete invulling

De structurele loonsverhoging van 5,35 % wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste verhoging van 2,35% is op 1 augustus 2018 en de tweede verhoging van 3% is op 1 juli 2019.

Lees hier het gehele ondertekende onderhandelingsresultaat.

nieuwe cao

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Column: AVG: protecting people

Graag bespreek ik met u een serieus onderwerp: de Algemene Verordening Gegevensbeschemering (AVG). Deze nieuwe Europese wet vervangt op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG treedt direct in werking en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

De tijd dringt!

Organisaties en toezichthouders kregen ruim twee jaar om zichzelf goed voor te bereiden. Maar de tijd dringt! Want 25 mei staat al snel voor de deur. De belangrijkste veranderingen? In de nieuwe wet staat een speciaal artikel over toestemming, waarin de voorwaarden vermeld zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Of, in gewone mensentaal: bedrijven moeten bewijs hebben dat zij geldige toestemming hebben gekregen. Krijgt u dat straks niet op tafel? Dan mag de overheid u en ons boetes tot enkele tonnen opleggen. Den Haag heeft al fijntjes laten weten die handhaving direct ter hand te nemen.

Onbegonnen werk

Uw en onze bedrijfssystemen staan ból van de informatie van klanten en medewerkers. Al die mensen moet u nu om toestemming voor die registratie vragen. Ook is het zo dat iemand die denkt bij u in de systemen te staan, u kan bellen en met de wet in de hand kan eisen dat u álle informatie over die specifieke persoon uit uw systemen opduikt en daar inzage in geeft.

Ben ik tegen of kom ik negatief over?

Nee. En dat is ook zeker niet mijn bedoeling. Want de bescherming van persoonsgegevens vind ik uitermate belangrijk en al helemaal in ons vak waar wij alleen maar werken met mensen die zich bewegen van bouwbedrijf naar bouwbedrijf. Daar hoort nu eenmaal de uitwisseling van persoonsgegevens bij. We kunnen ons niet een situatie veroorloven zoals recent met Facebook en Cambridge Analytica. Dus vind ik dat het eensluidend gereguleerd moet worden waarbij de privacy van een ieder kan worden gerespecteerd. En natuurlijk pakken wij het als Haldu dan ook zodanig op dat wij dit naar onze belanghebbenden, medewerkers én klanten goed hebben ingeregeld, want dat is nu eenmaal onze business. Tegelijkertijd willen we wel blijven ondernemen, want goed ondernemen kost tijd en het moet wel weer allemaal lukken in een beperkte tijd. Kortom, het gaat opnieuw om de balans tussen ‘moeten en willen’.

Nieuwe technologie = nieuwe banen

Overigens constateer ik dat alle nieuwe digitale technologie om ons heen de roep om gegevensbescherming enorm heeft gestimuleerd. En terecht. Tegelijkertijd levert die gegevensbescherming ook weer nieuwe werkgelegenheid op, want het vereist specialisten om dit werk te kunnen uitvoeren. Een nieuw soort banen dat het wegvallen van de meer traditionele banen kan helpen opvangen. Een grappig fenomeen en eens te meer wordt dan maar duidelijk: een mens vreest het meest het lijden dat niet is geweest.

Altijd aardig blijven, ook voor collega’s die vertrekken

Ik heb u uitgelegd hoe ik denk over de bescherming van persoonsgegevens. Maar laten we het eens hebben over bescherming van persónen. Dit vind ik ook een relevant onderwerp. Niet in een wet te vangen, want het gaat om de goede behandeling van mensen van vlees en bloed. Zoals bij elke organisatie verlaten ook bij Haldu Groep soms collega’s ons bedrijf. Daar hebben ze allerlei redenen voor, veelal is of lijkt het gras bij de buren groener en dat is ook helemaal niet erg. Het zit in het DNA van Haldu Groep om dit vertrek te betreuren, maar tegelijkertijd ook om van deze collega’s op een stijlvolle wijze afscheid te nemen. Het is hún beslissing en wij wensen hen het allerbeste voor hun werkzame toekomst. No hard feelings voor vertrekkende collega’s. Geen natrappen of nawijzen. We houden de deur voor hen open als zij voor de laatste keer het pand en het werk verlaten. En die deur blijft open…

Het bewijs leest u in onze Haldu nieuwsbrief

Dat is wat ik bedoel met ‘bescherming van persónen’. Want wat zien we? Inmiddels keren meerdere vertrokken collega’s na een uitstapje terug op het vertrouwde Haldu nest. En omdat we in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan, halen we ze ook weer net zo blij naar binnen. We hebben ze immers netjes ‘beschermd’. Het bewijs? Dát leest u in twee voorbeeldverhalen in onze Haldu nieuwsbrief. Het gaat zowel om een terugkerende timmerman als een terugkerende controller, dus dit gevoel vindt u terug in alle geledingen van onze organisatie.

Kortom, ik schetste u twee fenomenen die sterk uiteen lijken te lopen, maar die toch onder één motto zijn te vangen: de wet… en de werkelijkheid! Het is werkelijk waar.

Caspar Jansen

column Caspar Jansen

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

‘Samenwerken is een harde noodzaak’

Samenwerken. Op het gebied van veiligheid, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van werkrelaties. ‘Samenwerken’ was tijdens de Leveranciersbijeenkomst van Dura Vermeer Infra hét sleutelwoord. Haldu Groep was als personeelsleverancier van Dura Vermeer aanwezig op deze interessante bijeenkomst.

Dura Vermeer samenwerken

De goed gevulde zaal wordt welkom geheten door directeur Inkoop Ruud Smits, daarna is het woord aan Theo Winter (lid van de Raad van Bestuur). Winter vertelt dat Dura Vermeer trots is op de samenwerking met hun leveranciers. Tevens geeft hij aan dat er op het gebied van communicatie nog wel het een en ander te verbeteren valt. “We moeten daar proactief mee omgaan. We nodig al onze leveranciers uit om het vooral te melden als er iets fout gaat. Wij kunnen alleen maar leren door te luisteren naar de mensen die het weten.”

Inzetten op veiligheid en duurzaamheid

Na Winter gaat het woord terug naar Smits. Hij onderstreept vanuit de divisie Inkoop nogmaals het belang van veiligheid. Smits vertelt onder andere over de uniformiteit die er op het van veiligheid is gekomen. “Eind vorig jaar hebben meer dan 70 organisaties, waaronder veel bouwbedrijven, de Generieke Poortinstructie geïntroduceerd. We vergroten hiermee de veiligheid op de bouwplaats en voorkomen dat medewerkers en leveranciers verschillende poortinstructies moeten volgen.” Daarnaast vertelt Smits nog iets over het belang van duurzaamheid. “Veiligheid en duurzaamheid worden beloond. Iedereen is bekend met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar wij gaan nog een stapje verder. Wij gaan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, om op die manier nog meer bewustwording te creëren.”

Bewustwording

Een interessante eyeopener was de presentatie van Mathijs Bakker (Veiligheidsadviseur bij Dura Vermeer). Het belangrijkste woord tijdens zijn presentatie was ‘bewustwording’. Een woord met een ruime interpretatie, maar na een kort filmpje over het Zien, Handelen, Leren principe van Dura Vermeer is veel duidelijk. Ben je bewust van je werkomgeving, alleen op die manier kun je veilig werken. De boodschap van Bakker was kort maar krachtig: wijs niet met vingers, maar probeer lering te trekken uit een situatie. Haldu Groep kan zich heel goed identificeren met de boodschap van Bakker, ook wij hebben veiligheid immers hoog in het vaandel staan.

Uber van de bouw nog niet gevonden

Het slotakkoord was voor Age Vermeer (Divisiedirecteur Dura Vermeer Infra). Ook tijdens de presentatie van Vermeer was ‘duurzaamheid’ een veel gehoorde term. Naast het duurzaam en zelfs circulair werken, hamert Vermeer ook op duurzame werkrelaties en een duurzaam beleid. “Samenwerken is een harde noodzaak geworden. Onze sector heeft niet alleen vakmensen nodig, maar tegenwoordig ook steeds meer andere soorten personeel. Denk aan wiskundigen, econometristen en misschien zelfs (bedrijfs)psychologen. Door de hele veranderende manier van denken wordt ook de manier van werken anders. Het gaat verschuiven van een product naar een dienst.” Een moeilijk te nemen horde, erkent Vermeer. “Laat ik het zo zeggen; de Uber van de bouw is nog niet gevonden.”

Over die mooie woorden van Vermeer werd tijdens een afsluitende borrel nog lang nagesproken. Want over samenwerken praten is één, maar samenwerken dóen is twee. Natuurlijk kan Dura Vermeer daarbij rekenen op de professionele inzet van Haldu Groep.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

De nieuwe privacywetgeving. Wat houdt het in?

Binnenkort komt er een nieuwe privacywetgeving. Op 25 mei van dit jaar vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen, maar met de ingang van de AVG is er één privacywet voor de hele Europese Unie.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties (van ZZP’er tot grote multinationals) die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijken onder de wet. Ook als u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen.

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u de wet naleeft. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Hoeveel telefoonnummers van klanten staan er bijvoorbeeld in een telefoon van een medewerker? En heeft u niet ooit e-mailadressen van klanten verzameld om nieuwsupdates te kunnen versturen? De AVG heeft dus consequenties voor álle bedrijven die op allerlei manieren zakendoen in de EU.

AVG in een notendop

Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele Europese Unie gelijk te trekken. Tegelijkertijd krijgen burgers veel meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt.

Zo moeten bedrijven duidelijk maken waarom ze bepaalde gegevens nodig hebben en waarvoor die worden gebruikt. Ook moeten ze burgers desgewenst inzage geven in de opgeslagen data. Burgers mogen hun toestemming intrekken, klachten indienen en gebruikmaken van het recht om vergeten te worden.

Dit alles houdt in dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Ze moeten hun beleid herzien en waar nodig aanscherpen. Bij de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) hoeft een datalek pas gemeld te worden als er sprake was van opzet of grove schuld en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ook dan pas boetes uitdelen. Dat verandert met de AVG. De AP mag straks boetes opleggen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Niets doen? Geen optie!

Maar wat als je als bedrijf niets doet? Een terechte vraag en het antwoord is simpel. Er hoeft niet direct iets te gebeuren. Voor hetzelfde geld gaat alles goed. Maar wat als u een controle krijgt, of erger nog, wat als er gevoelige gegevens van uw klanten of leden op straat komen te liggen? Deze situaties wilt u uiteraard voorkomen. Bovendien kan het bestuur of de directie hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Zorg dus dat alles op orde is, zie het niet puur als een wet waar je aan moet voldoen. Sta voor de intentie van de wet dat we met elkaar zorgvuldig met persoonlijke gegevens om willen gaan.

Hoe staat Haldu Groep hierin?

Haldu Groep streeft er natuurlijk naar om vóór de gewenste datum van 25 mei alles met betrekking tot de AVG goed te regelen. Wij verwerken immers veel contactgegevens van zowel onze werknemers als onze opdrachtgevers. Om alles in goede banen de leiden en vervelende situaties te voorkomen, kan het zijn dat we een beroep doen op uw bereidwilligheid.

Handige links

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 10 stappen beschreven om goed voorbereid te zijn op de AVG. Klik hier om het stappenplan te lezen.
Algemene verordening gegevensbescherming grafisch in een notendop.
Lees hier de volledige wet.

privacyverklaring privacywetgeving avg

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Terugkomen bij Haldu Groep was heel makkelijk omdat het warme contact altijd is blijven bestaan”

Eelco Derksen werkte eerder voor Haldu Groep als financieel controller. Twee jaar geleden vertrok hij om een lovenswaardige reden: hij wilde graag minder reistijd en meer aandacht en tijd voor zijn gezin. Onlangs begon het weer te kriebelen bij Eelco en kon hij in februari 2018 terugkeren bij Haldu Groep: “Ze laten je niet snel vallen.” Overigens is Eelco niet de enige collega die uitvliegt én weer terugkeert op het Haldu nest. Eelco: “Het komt vaker voor, weet ik.”

Gekozen voor gezin

Graag licht Eelco zijn vertrek ruim twee jaar geleden nader toe: “De kinderen waren nog jong en ik had veel reistijd naar mijn werk. Eigenlijk zag ik mijn gezin te weinig. Dat begon thuis te wringen en ik besloot dichterbij te gaan werken, zodat ik meer tijd had voor mijn gezin. Nu zijn de kinderen wat ouder en is dit soort zaken thuis in balans. Het eerdere argument van de reistijd was uiteindelijk niet meer zo prominent en ik ging graag in op de uitnodiging om terug te komen!”

Haldu maakte terugkeren heel gemakkelijk

Dat terugkomen ging trouwens heel soepeltjes. Eelco: “Tijdens mijn twee werkzame jaren elders is het contact tussen mij en Haldu Groep gewoon blijven bestaan, zoals met Caspar Jansen. Dat zegt heel veel over de manier waarop ik destijds ben weggegaan; heel goed dus. No hard feelings aan beide kanten. Dus toen ik terug werd gevraagd, was er eigenlijk geen enkele reden om niet op dit aanbod in te gaan. De kinderen waren groter en ik kon iets meer gemist worden.”

Nog stééds een familieman

Nog steeds is Eelco een echte familieman en besteedt hij zoveel mogelijk tijd aan zijn gezin: “In mijn vrije tijd ben ik actief voor de voetbal, zowel voor mijn zoon als dochter. Ik train het team van mijn dochter en sta veel langs de lijn bij haar en ook bij mijn zoon. Mocht ik dan nog tijd over hebben, dan pak ik graag de mountainbike.”

Digitalisering financiën

In die twee jaar elders was Eelco ook controller, maar dan bij een andere uitzendorganisatie: “Daar zag ik de voordelen van digitalisering. Toen ik terugkwam bij Haldu Groep heb ik ervoor gepleit, met die positieve ervaring op zak, om Haldu Groep ook versneld te laten profiteren van allerlei digitale systemen. We doen al aan digitale verslaglegging en willen op korte termijn hierin graag een volgende stap zetten. Namelijk dat de vakmensen hun gewerkte uren digitaal in een portal kunnen inkloppen, in plaats van dat wij dat doen vanaf hun aan ons toegezonden urenbriefje. Dit scheelt tijd en geld en ook maak je de kans op fouten bijna nihil, omdat er geen menselijke tussenkomst is bij het inschieten van die digitale gegevens in onze systemen. We gaan werken aan een dergelijke oplossing. Het idee is dat we dit jaar, dus in 2018, een dergelijk programma implementeren.”

Stipte betaling hoog in het vaandel

Eelco Derksen geeft, na zijn terugkeer, leiding aan de afdeling financiële en loonadministratie: “Hier werken momenteel zes medewerkers.” Hij is eindverantwoordelijk voor de interne financiën, maar ook voor de correcte en tijdige betaling aan de vakmensen die Haldu Groep voor haar klanten aan het werk heeft: “De medewerkers van deze afdeling bereiden alles voor, zoals de betaling aan onze vakmensen. We hebben daar een naam in hoog te houden, omdat we onze vakmensen die zo hard werken graag tot achter de komma kloppend en exact op tijd uitbetalen.”

Trots op behaalde resultaat

Tot slot: “Sinds ik terug ben, zie ik dat Haldu Groep écht grote stappen heeft gezet. Met meer body, meer collega’s en nog meer opdrachtgevers. De professionaliteit was al groot, maar heeft in die periode opnieuw een sprong gemaakt. Zij zijn in mijn ogen op het niveau gekomen waarop zij werkelijk een goede aanvulling vormen voor grote bouwbedrijven, maar ook in de automotive en techniek. Iedereen mag daar trots op zijn!”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Haldu Groep heeft mij met open armen terug ontvangen!”

Timmerman Alfred Bakker werkte tientallen jaren in de sales als account manager. In Afrika leidde hij vervolgens als directeur een bouwbedrijf. Hier ontmoette hij ook zijn partner: “De corruptie dreef mij terug naar Nederland, middenin de recente crisis.” Per toeval kwam hij in aanraking met Haldu Groep en kon Alfred aan de slag als timmerman.

Alfred is ooit opgeleid als elektromonteur en erg handig. Het vak van timmerman had hij dan ook snel onder de knie. Alfred: “Na enige tijd werken voor Haldu Groep leek het gras groener bij een andere uitzendorganisatie en stapte ik over. Hier heb ik enkele weken zeer prettig mee samengewerkt. Echter, mijn vrouw komt uit Mozambique en ik kon als uitzendkracht niet aan de voorwaarden voldoen om haar naar Nederland te halen.”

Terug op het warme Haldu nest

België biedt dit stel die kans wel. Dus gaat Alfred naar België verhuizen. “Maar de uitzendorganisatie waar ik vanuit Haldu Groep op overstapte, heeft geen werk voor mij in het zuiden, en Haldu Groep wel!” In goed overleg en met open armen werd de op-en-top vakman Alfred weer door Haldu verwelkomd: “Zij hebben mij zonder problemen teruggenomen.”

Heel blij met deze kans

Binnenkort hoopt Alfred met zijn vrouw naar België te verhuizen in de prettige wetenschap dat er voor hem in België, of net over de grens in Nederland, werk is vanuit Haldu Groep: “Ik ben heel blij met deze mogelijkheid. Zij bieden mij de kans om flexibel aan de slag te gaan in mijn vak in het zuiden van het land.”

“De support vanuit Haldu Groep is okay”

Goede steun vanuit Haldu Groep

Maar Alfred is niet alleen blij met Haldu Groep om de bovenstaand geschetste flexibiliteit: “De support vanuit Haldu Groep ervaar ik ook als okay. Ik heb het niet zo vaak nodig gehad, omdat ik prima in staat ben om zelf met de uitvoerder te communiceren. In de enkele gevallen dat er een verschil van inzicht bestaat, stel ik uiteraard mijn contactpersoon bij Haldu Groep op de hoogte. Vervolgens neem ik zelf de beslissing of ik iets verantwoord vind of niet. Meestal is Haldu Groep het met mij eens.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Iederéén profiteert van de taalinzet van onze werkcoaches voor onze buitenlandse vakkrachten”

De van oorsprong Poolse Patrycja werkt sinds begin dit jaar bij Haldu Groep als werkcoach: “Geweldig werk! Het is heel fijn om Poolse vakmensen te begeleiden bij hun werk in Nederland.” Zelf woont Patrycja sinds 6 jaar in Nederland en spreekt goed Nederlands: “Als je hier woont en werkt, dan leer je de taal. Dat is mijn mening. Vanuit die kennis kan ik nu de Poolse vakmensen die naar Nederland komen voor de klanten van Haldu Groep goed coachen. We staan als werkcoach altijd klaar voor hen.”

Patrycja ondersteunt de Poolse vakmensen in Nederland met alle vragen waar ze maar mee kunnen zitten. Uiteraard werkgerelateerd, maar ook vragen over huisvesting, hun loonstrook en allerlei voor buitenlandse mensen vaak ondoorgrondelijke regels en wetten: “Bijvoorbeeld om voor hen een afspraak te maken bij de huisarts als zij ziek zijn. Heel veel contact heb ik met de Poolse collega’s via de telefoon. Dit contact met de Poolse vakmensen in hun eigen taal is erg belangrijk voor hen, merken we keer op keer. Soms schamen zij zich dat zij geen buitenlandse taal beheersen. Wij zijn er om de taalbarrière te slechten voor hen.”

Ook helpt Patrycja als een buitenlandse werknemer ziek wordt: “De collega bij Haldu Groep die de ziekmeldingen in haar werkpakket heeft, spreekt geen Pools, dus kan ik de communicatie tussen de zieke Poolse collega en haar verzorgen.”

Iedereen profiteert van inzet werkcoaches

Door in hun eigen taal met hen te communiceren kunnen we ook misverstanden voorkomen, geeft Patrycja aan: “Iedereen profiteert van onze inzet als werkcoaches voor onze buitenlandse vakkrachten, uiteindelijk ook onze opdrachtgevers! Ook de vakmensen uit het buitenland zelf werken door deze taalbegeleiding met meer plezier op de werkvloer.”

Verder behoort het tot het werk van Patrycja om aan de buitenlandse vakmensen hun concrete werktaken uit te leggen: “Vooral bij timmerlieden is dit van belang, vanwege het vele wisselende werk, dat één op de twee, maximaal één op de drie vakmensen de Nederlandse taal spreekt.” Overigens is het nog steeds aantrekkelijk voor Poolse vakmensen om hier te komen werk: “Als je vergelijkt hoe Haldu Groep betaalt met andere uitzendbureaus, dan zijn wij heel aantrekkelijk voor hen.”

Patrycja Ziolkowska

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Dezelfde taal spreken als de Poolse vaklieden schept helderheid en vertrouwen”

Natalia is recruiter bij Haldu Groep en heeft een Poolse achtergrond. Ze woont zelf inmiddels tien jaar in Nederland. Haar achtergrond komt haar in haar werk heel goed van pas bij het werven van haar Poolse landgenoten voor werk voor de klanten van Haldu Groep in Nederland: “Het is voor Poolse vaklieden heel prettig dat zij het sollicitatiegesprek bij Haldu Groep gewoon in het Pools kunnen doen.”

Natalia werft vooral via internet Poolse vaklieden voor werk in Nederland bij Haldu Groep: “Ik bekijk voortdurend de Poolse websites waarop vakkrachten zich aanbieden. Kom ik iemand tegen met de goede kwalificaties en ervaring? Dan benader ik die persoon via mail en de telefoon. Ook zet ik Facebook in en maak ik wervingsfolders. Verder plaatst Haldu Groep aanbiedingen voor werk op internet en benaderen Poolse geïnteresseerden mij. Daarnaast hebben we een bestand van Poolse vakmensen die al eerder bij ons hebben gesolliciteerd en waarmee we contact onderhouden.”

Dezelfde taal spreken schept wederzijds vertrouwen

Het grote voordeel van Natalia in haar recruitment is uiteraard dat zij door haar Poolse achtergrond de taal beheerst en de Poolse kandidaten in hun eigen taal kan benaderen en te woord kan staan: “Dat schept openheid, helderheid en geeft ook wederzijds vertrouwen. Het is voor Poolse vaklieden heel prettig dat zij het sollicitatiegesprek gewoon in het Pools kunnen doen. Des te beter kunnen zij hun ervaring en professionaliteit aan ons duidelijk maken. Evenals hun verwachtingen en de bouwdisciplines waar zij wel en geen ervaring mee hebben. Dat voorkomt in de latere fase, als ze echt aan de slag gaan, miscommunicatie. Dit maakt écht een groot verschil en het is ook goed dat Haldu Groep investeert in recruiters, en ook werk coaches, met dezelfde buitenlandse achtergrond als de vaklieden die we graag willen werven. Ook checken we of buitenlandse vakkrachten Duits of Engels spreken als zij een CV toesturen. Van groot belang om straks, eenmaal op de bouwlocatie, goed de werk- en veiligheidsinstructies te kunnen begrijpen.”

Nederland nog steeds aantrekkelijk voor Poolse vakmensen

Overigens trekt ook de economie in Polen goed aan. Toch is het voor Poolse vakmensen financieel nog steeds aantrekkelijk om in Nederland te komen werken. Natalia: “In de grote steden is werk genoeg en verdienen de mensen goed. Maar uit verder gelegen regio’s, zoals Silezië, waar ik zelf vandaan kom, is er weinig werk in de bouw en kunnen we succesvol recruiten voor de Nederlandse markt. Ik weet zelf nog heel goed hoe het was toen ik naar Nederland kwam, geen Nederlands sprak en niemand kende. Ik kan mij dus goed inleven in hoe het voelt voor de vakmensen uit Polen die nu ook naar Nederland komen. Des te gemotiveerder ben ik om hen maximaal te helpen en te ondersteunen. Daarom is het zo fijn dat Haldu Groep investeert in Poolse medewerkers zoals ik, die de vakmensen goed en grondig kunnen informeren voordat zij naar Nederland komen.”

Natalia Liszka

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Haldu Groep investeert volop in Poolse en Hongaarse recruiters en werkcoaches

Haldu Groep bedient de Nederlandse markt in toenemende mate met buitenlandse vakkrachten, vooral Hongaren en Polen, maar ook steeds meer Roemenen. Van groot belang omdat de vijver van Nederlandse vaklieden feitelijk compleet is opgedroogd. Elke goede Nederlandse vakman is nu aan het werk. Als één van de eersten ondernam Haldu Groep actie om geen gat te laten ontstaan en Nederlandse opdrachtgevers de zekerheid te geven van eersteklas vakmensen op hun werk. Danny van Hal, directeur: “Naast het leveren van een Nederlandse vakman, heeft Haldu Groep zich inmiddels ontwikkeld tot dé specialist in buitenlandse vakkrachten. We nemen dit specialisme zeer serieus en ondersteunen onze buitenlandse vakmensen vanuit Haldu Groep met recruiters en werkcoaches die hun eigen taal spreken.”

Haldu Groep heeft momenteel rond de 60 tot 65% buitenlandse vaklieden aan het werk. Immers, hier liggen de beste groeikansen voor de werving van personeel. Haldu Groep werkt al jarenlang samen met recruiters in Polen, Hongarije en Roemenië om ter plekke de beste vakmensen te werven en te selecteren. “We merken dat niet alle vaklieden uit die landen Engels en Duits spreken”, zeg Danny. “Toch willen we hen heel goed kunnen uitleggen hoe het hier werkt met huisvesting, zorgverzekering en meer. Als ze eenmaal hier aan het werk zijn, willen we dat ze de werk- en veiligheidsinstructies kunnen doorgronden, want dat is veelal de gróótste zorg van onze opdrachtgevers. Vaak spreekt ongeveer één op de twee buitenlandse collega’s op de bouw Duits of Engels. Zij geven de werkinstructies door aan hun collega’s in hun eigen taal. Maar met die methode houd je altijd het risico van ruis. Daarom investeren we bij de Haldu Groep in Poolse en Hongaarse recruiters en werkcoaches. Daarmee bereiken we de best mogelijke communicatie. Ook geeft het vertrouwen als wij de buitenlandse vaklieden in hun eigen taal kunnen informeren.”

Begeleiding in eigen taal

De Poolse en Hongaarse recruiters van Haldu Groep spreken de taal van de vaklieden als zij die in hun land van herkomst werven en selecteren én overtuigen om voor Haldu Groep te komen werken. Danny: “En eenmaal aan de slag in Nederland kunnen de buitenlandse vaklieden ook met de werkcoaches in hun eigen taal communiceren over alle aspecten die zij op hun werk en privéleven in Nederland tegenkomen. Van huisvesting en allerlei andere belangrijke zaken in de Nederlandse maatschappij tot vragen over het feitelijke werk, zoals de werk- en veiligheidsinstructies. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de begeleiding in hun eigen taal is compleet.”

Groeiend buitenlands team bij Haldu Groep

Haldu Groep heeft momenteel een Poolse recruiter in dienst, Natalia, die ook goed Nederlands spreekt. Patrycja is een Poolse werkcoach die eveneens Nederlands spreekt. Verder werkt Veronika Ormos bij Haldu Groep. Zij is Hongaars van origine, maar spreekt ook vloeiend Pools, Russisch en nog een aantal Slavische talen. Danny: “Bij onze afdeling Huisvesting is de van origine Poolse Asia aan de slag en uiteraard onze accountmanager Konrad, die ook van Poolse afkomst is. Hij geeft aan onze Poolse vaklieden instructies in hun eigen taal op de bouw, vangt hen op, en stelt hen voor aan de klant.”

Blijvende ontwikkeling

Danny: “De groeipotentie zit ‘m dus in de buitenlandse vaklieden. Dit is geen hype, maar een ontwikkeling die inmiddels een vaste factor is geworden. Nagenoeg de complete markt van opdrachtgevers accepteert dit als een gegeven en erkent de goede kwaliteit van de buitenlandse vaklieden die wij naar Nederland halen. Onze begeleiding van deze nieuwe collega’s in hun eigen taal, en het er daadwerkelijk bij zijn op de bouw, verhoogt nóg meer de kwaliteit die wij leveren. Kijk, de Nederlandse vakman verdient een tien, dat erken ik. Maar de buitenlandse vakman hier verdient inmiddels een acht! En laten wij wel zijn, de stijging van het productievolume in Nederland kan de komende jaren alleen maar worden gerealiseerd door óók gebruik te maken van de inzet en ervaring van buitenlandse arbeidskrachten. Een onomkeerbaar gegeven, waar wij dus volop inspringen.”

Flexibeler inzetbaar en minder reiskosten

Tot slot concludeert Danny het volgende: “Haldu Groep kan buitenlandse vakmensen in Nederland veel flexibeler op verschillende opdrachten in Nederland inzetten voor onze klanten. Een Nederlandse vakman uit Groningen gaat niet zo snel naar Maastricht, een buitenlandse vakman wel. We kunnen deze snel van woonruimte voorzien nabij de nieuwe werkplek en de vakman in kwestie schakelt gewoon mee. Dit scheelt ook nog eens reistijd ten opzichte van de Nederlandse vaklieden en maakt de buitenlandse vakkracht iets voordeliger voor onze opdrachtgevers!”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven