Column: AVG: protecting people | Haldu|DeGraaf

Column: AVG: protecting people

Graag bespreek ik met u een serieus onderwerp: de Algemene Verordening Gegevensbeschemering (AVG). Deze nieuwe Europese wet vervangt op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG treedt direct in werking en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

De tijd dringt!

Organisaties en toezichthouders kregen ruim twee jaar om zichzelf goed voor te bereiden. Maar de tijd dringt! Want 25 mei staat al snel voor de deur. De belangrijkste veranderingen? In de nieuwe wet staat een speciaal artikel over toestemming, waarin de voorwaarden vermeld zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Of, in gewone mensentaal: bedrijven moeten bewijs hebben dat zij geldige toestemming hebben gekregen. Krijgt u dat straks niet op tafel? Dan mag de overheid u en ons boetes tot enkele tonnen opleggen. Den Haag heeft al fijntjes laten weten die handhaving direct ter hand te nemen.

Onbegonnen werk

Uw en onze bedrijfssystemen staan ból van de informatie van klanten en medewerkers. Al die mensen moet u nu om toestemming voor die registratie vragen. Ook is het zo dat iemand die denkt bij u in de systemen te staan, u kan bellen en met de wet in de hand kan eisen dat u álle informatie over die specifieke persoon uit uw systemen opduikt en daar inzage in geeft.

Ben ik tegen of kom ik negatief over?

Nee. En dat is ook zeker niet mijn bedoeling. Want de bescherming van persoonsgegevens vind ik uitermate belangrijk en al helemaal in ons vak waar wij alleen maar werken met mensen die zich bewegen van bouwbedrijf naar bouwbedrijf. Daar hoort nu eenmaal de uitwisseling van persoonsgegevens bij. We kunnen ons niet een situatie veroorloven zoals recent met Facebook en Cambridge Analytica. Dus vind ik dat het eensluidend gereguleerd moet worden waarbij de privacy van een ieder kan worden gerespecteerd. En natuurlijk pakken wij het als Haldu dan ook zodanig op dat wij dit naar onze belanghebbenden, medewerkers én klanten goed hebben ingeregeld, want dat is nu eenmaal onze business. Tegelijkertijd willen we wel blijven ondernemen, want goed ondernemen kost tijd en het moet wel weer allemaal lukken in een beperkte tijd. Kortom, het gaat opnieuw om de balans tussen ‘moeten en willen’.

Nieuwe technologie = nieuwe banen

Overigens constateer ik dat alle nieuwe digitale technologie om ons heen de roep om gegevensbescherming enorm heeft gestimuleerd. En terecht. Tegelijkertijd levert die gegevensbescherming ook weer nieuwe werkgelegenheid op, want het vereist specialisten om dit werk te kunnen uitvoeren. Een nieuw soort banen dat het wegvallen van de meer traditionele banen kan helpen opvangen. Een grappig fenomeen en eens te meer wordt dan maar duidelijk: een mens vreest het meest het lijden dat niet is geweest.

Altijd aardig blijven, ook voor collega’s die vertrekken

Ik heb u uitgelegd hoe ik denk over de bescherming van persoonsgegevens. Maar laten we het eens hebben over bescherming van persónen. Dit vind ik ook een relevant onderwerp. Niet in een wet te vangen, want het gaat om de goede behandeling van mensen van vlees en bloed. Zoals bij elke organisatie verlaten ook bij Haldu Groep soms collega’s ons bedrijf. Daar hebben ze allerlei redenen voor, veelal is of lijkt het gras bij de buren groener en dat is ook helemaal niet erg. Het zit in het DNA van Haldu Groep om dit vertrek te betreuren, maar tegelijkertijd ook om van deze collega’s op een stijlvolle wijze afscheid te nemen. Het is hún beslissing en wij wensen hen het allerbeste voor hun werkzame toekomst. No hard feelings voor vertrekkende collega’s. Geen natrappen of nawijzen. We houden de deur voor hen open als zij voor de laatste keer het pand en het werk verlaten. En die deur blijft open…

Het bewijs leest u in onze Haldu nieuwsbrief

Dat is wat ik bedoel met ‘bescherming van persónen’. Want wat zien we? Inmiddels keren meerdere vertrokken collega’s na een uitstapje terug op het vertrouwde Haldu nest. En omdat we in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan, halen we ze ook weer net zo blij naar binnen. We hebben ze immers netjes ‘beschermd’. Het bewijs? Dát leest u in twee voorbeeldverhalen in onze Haldu nieuwsbrief. Het gaat zowel om een terugkerende timmerman als een terugkerende controller, dus dit gevoel vindt u terug in alle geledingen van onze organisatie.

Kortom, ik schetste u twee fenomenen die sterk uiteen lijken te lopen, maar die toch onder één motto zijn te vangen: de wet… en de werkelijkheid! Het is werkelijk waar.

Caspar Jansen

column Caspar Jansen

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven