Dura Vermeer Archives - Haldu|DeGraaf

‘Samenwerken is een harde noodzaak’

Samenwerken. Op het gebied van veiligheid, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van werkrelaties. ‘Samenwerken’ was tijdens de Leveranciersbijeenkomst van Dura Vermeer Infra hét sleutelwoord. Haldu Groep was als personeelsleverancier van Dura Vermeer aanwezig op deze interessante bijeenkomst.

Dura Vermeer samenwerken

De goed gevulde zaal wordt welkom geheten door directeur Inkoop Ruud Smits, daarna is het woord aan Theo Winter (lid van de Raad van Bestuur). Winter vertelt dat Dura Vermeer trots is op de samenwerking met hun leveranciers. Tevens geeft hij aan dat er op het gebied van communicatie nog wel het een en ander te verbeteren valt. “We moeten daar proactief mee omgaan. We nodig al onze leveranciers uit om het vooral te melden als er iets fout gaat. Wij kunnen alleen maar leren door te luisteren naar de mensen die het weten.”

Inzetten op veiligheid en duurzaamheid

Na Winter gaat het woord terug naar Smits. Hij onderstreept vanuit de divisie Inkoop nogmaals het belang van veiligheid. Smits vertelt onder andere over de uniformiteit die er op het van veiligheid is gekomen. “Eind vorig jaar hebben meer dan 70 organisaties, waaronder veel bouwbedrijven, de Generieke Poortinstructie geïntroduceerd. We vergroten hiermee de veiligheid op de bouwplaats en voorkomen dat medewerkers en leveranciers verschillende poortinstructies moeten volgen.” Daarnaast vertelt Smits nog iets over het belang van duurzaamheid. “Veiligheid en duurzaamheid worden beloond. Iedereen is bekend met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar wij gaan nog een stapje verder. Wij gaan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, om op die manier nog meer bewustwording te creëren.”

Bewustwording

Een interessante eyeopener was de presentatie van Mathijs Bakker (Veiligheidsadviseur bij Dura Vermeer). Het belangrijkste woord tijdens zijn presentatie was ‘bewustwording’. Een woord met een ruime interpretatie, maar na een kort filmpje over het Zien, Handelen, Leren principe van Dura Vermeer is veel duidelijk. Ben je bewust van je werkomgeving, alleen op die manier kun je veilig werken. De boodschap van Bakker was kort maar krachtig: wijs niet met vingers, maar probeer lering te trekken uit een situatie. Haldu Groep kan zich heel goed identificeren met de boodschap van Bakker, ook wij hebben veiligheid immers hoog in het vaandel staan.

Uber van de bouw nog niet gevonden

Het slotakkoord was voor Age Vermeer (Divisiedirecteur Dura Vermeer Infra). Ook tijdens de presentatie van Vermeer was ‘duurzaamheid’ een veel gehoorde term. Naast het duurzaam en zelfs circulair werken, hamert Vermeer ook op duurzame werkrelaties en een duurzaam beleid. “Samenwerken is een harde noodzaak geworden. Onze sector heeft niet alleen vakmensen nodig, maar tegenwoordig ook steeds meer andere soorten personeel. Denk aan wiskundigen, econometristen en misschien zelfs (bedrijfs)psychologen. Door de hele veranderende manier van denken wordt ook de manier van werken anders. Het gaat verschuiven van een product naar een dienst.” Een moeilijk te nemen horde, erkent Vermeer. “Laat ik het zo zeggen; de Uber van de bouw is nog niet gevonden.”

Over die mooie woorden van Vermeer werd tijdens een afsluitende borrel nog lang nagesproken. Want over samenwerken praten is één, maar samenwerken dóen is twee. Natuurlijk kan Dura Vermeer daarbij rekenen op de professionele inzet van Haldu Groep.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

‘Up to a higher level’

Net als u, ontvang ik de ene na de andere uitnodiging voor events en seminars. Ik kan er mijn werkweek mee vullen. Maar mijn tijd is beperkt. En té vaak vormen die bijeenkomsten een zouteloze herhaling van zetten. Daarom kies ik voor de uitnodigingen die er écht toe doen, van relaties met wie wij intensief samenwerken waardoor wij elkaar kunnen versterken. Daar blok ik direct mijn agenda voor af.

Zoals onlangs voor het Dura Vermeer seminar ‘Up to a higher level’. Een geslaagde keuze, bleek al snel. Waarom? Dura Vermeer bewees opnieuw op een totaal ‘andere manier’ in de bouw te staan: toekomstgericht en informatiedelend. Een verademing!

Dit topklasse seminar bood de juiste mensen, een treffend thema en vooral die speciale ongedwongen sfeer van opdrachtgever Dura Vermeer waar ik mij zo in thuis voel. Het thema? ‘The next crisis’. Ofwel: durven we de lessen uit de vorige crisis onder ogen te zien én toe te passen?

Higher level

LinkedIn is mooi, maar contacten opdoen tijdens dit Dura Vermeer seminar beats it. Ik ging na dit seminar ook persoonlijk op een higher level naar huis. Verrijkt met kennis en contacten die ik, eenmaal terug op de zaak, heb gedeeld met mijn collega’s. Door hierbij aanwezig te zijn, presteer ik persoonlijk op een hoger niveau en betrek ik mijn omgeving er ook bij. En dat is het sneeuwbaleffect wat wij moeten beogen als wij willen samenwerken met elkaar. Precies wat Dura Vermeer doet.

Leef en werk naar je kernwaarden

Enthousiast verspreid ik de kernboodschap die ik meenam van dit seminar. Een boodschap die eigenlijk bevestigt wat wij vanuit Haldu Groep ook al jaren doen. Zakelijk succes draait om deze tweetrapsraket. 1) formuleer je onderscheidende kernwaarden en 2) draag die kernwaarden met al je medewerkers consequent uit, van directie tot bouwplaatsopruimer. Kortom, practice what you preach! Hoe makkelijk kan het zijn? De beste communicatie verloopt niet via dure reclamecampagnes, maar via je medewerkers zelf. Daarom investeert Haldu Groep consequent in haar mensen. We selecteren hen zorgvuldig, zelfs in het buitenland, leiden hen op en begeleiden hen bij elke opdracht. Als ware ambassadeurs dragen zij het unieke Haldu gevoel uit. En als het goed is, doet ook de leiding van het bedrijf dit. Eigenlijk zoals Henk Pluimers van Dura Vermeer ook rondliep tijdens ‘zijn’ seminar: ontspannen, positief delegerend en voor iedereen direct aanspreekbaar.

Aanvullend kreeg ik tijdens dit seminar een tweede boodschap bevestigd, en daarbij zou ik willen variëren op de titel van het seminar: ‘Up to a higher level’. Namelijk: ‘Together up to a higher level’.

‘Together up to a higher level’

Meer dan ooit draait het in de bouw om samenwerken. Samen maken we de projecten, niet langer door elkaar de loef af te steken met compleet uitgeklede inkoopprijzen, maar juist de synergie te zoeken in elkaars toegevoegde waarde en daar een relevante prijs aan te koppelen. Dit betekent dat Haldu Groep als toeleverancier zich ook positief kritisch kan opstellen richting een opdrachtgever. Niet bedoeld om te remmen, maar juist om te accelereren! Om, en daar heb je ‘m, ‘together’ naar een nog hoger resultaat te reiken.

Kortom, dit Dura Vermeer seminar was een frisse douche die bevestigde wat ik al dacht: succes maak je samen! Toekomstgericht en informatie delend. Een verademing!

Caspar Jansen

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Wij willen onszelf onderscheiden als Dura Vermeer en hebben daar ook steeds meer het specialisme van de juiste partijen voor nodig”

Philip Dam is Senior Supply Chain Manager bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. Hij werkt ruim tien jaar samen met Haldu Groep. Deze samenwerking past in de strategie van Dura Vermeer om met partners, zoals Haldu Groep, lange termijn relaties op te bouwen. Philip: “Alleen zo kunnen we van gemaakte fouten leren. Daarom praten we niet meer over inkoop, maar over supply chain management. In de keten willen we met elkaar de verbeteringen op gang brengen en realiseren.”

Philip Dam is Senior Supply Chain Manager bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. “Vanuit die functie coördineer ik onze inkoopactiviteiten. Ik help mee de juiste partijen te selecteren waarmee wij willen werken. Ook focus ik op het continu verbeteren van de samenwerking met die partijen. Eveneens neem ik in het kader van deze functie deel aan diverse landelijke overleggen. Ook zit ik in de Stuurgroep Inkoop van Dura Vermeer. Daar staat de inkoopstrategie op de agenda. Uiteraard ben ik ook betrokken bij de tactische inkoop, concreet gerelateerd aan projecten. Het gaat ons om de laagste integrale kosten alsook de maximaal toegevoegde waarde. We willen onze klant voor zijn investering de meeste waarde bieden. Dura Vermeer wil zich niet alleen onderscheiden met de laagste prijs, maar meer door onze toegevoegde waarde, ons proces en onze kennis. We kunnen de klant veel meer bieden dan de laagste prijs met onze aanpak, onze kennis en kunde. Datzelfde wil ik doorzetten naar de partijen waarmee wij samenwerken, zoals Haldu Groep.”

Accent op bepalen inkoopstrategie

Een belangrijk deel van het werk van Philip draait om het mede bepalen van de inkoopstrategie. “Denk daarbij aan beslissingen over hoe wij en bij wie wij en onder welke voorwaarden wij inkopen: landelijk of op werkmaatschappijniveau. En welke en hoeveel medewerkers heb je daarvoor nodig? De kern hierin is dat we ons willen concentreren op een goede samenwerking op vooral de lange termijn met de beste partijen die wij in de markt kunnen vinden. Daarbij besteden we heel veel aandacht aan veiligheid, kwaliteit, het nakomen van afspraken en respect hebben voor elkaars werk. Evenals aan innovatie, kennisvergroting, digitalisering en uiteraard het voorkomen van faalkosten. Werk je met partners projectoverstijgend samen, dan kun je ook daadwerkelijk leren van elkaars fouten en die leermomenten bij een volgend project meenemen. Werk je iedere keer met een andere partij, dan leer je niet echt van je fouten, en stimuleer je elkaar niet om echt beter te worden. Daarom kiezen wij voor de lange termijn met partners en praten we niet meer over inkoop maar over supply chain management. In die keten willen we met elkaar de verbeteringen op gang brengen en realiseren.”

Toenemende inzet op buitenlandse vakmensen

Door een toenemend gebrek aan Nederlandse vakmensen haalt Haldu Groep steeds meer vakmensen uit het buitenland naar Nederland. Wat vindt Philip daar van? “Op zich is het jammer dat we projecten in Nederland niet meer alleen met Nederlandse vakmensen kunnen realiseren. Maar goed, die projecten moeten wel dóór, dus moet je de vakmensen ergens vandaan halen. Ik begrijp dan wel dat Haldu Groep hierin haar blik verruimt en over de grenzen kijkt. Wat wij als Dura Vermeer daarin cruciaal vinden, is dat dit allemaal volgens de wet- en regelgeving en op een fatsoenlijke manier gebeurt. De veiligheid mag nooit in gevaar komen doordat deze buitenlandse medewerkers de instructies niet goed begrijpen door de taalbarrière.”

dura vermeer philip dam

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Haldu Groep wenst Dura Vermeer Bouw Heyma succes met de Roparun

Haldu Groep wenst Dura Vermeer Bouw Heyma veel succes met de Roparun!

In juni vindt het prachtige doel De Roparun weer plaats. Deze estafetteloop is meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

De Roparun wordt ook wel een avontuur voor het leven genoemd, wat overigens blijkt uit de prachtige slogan “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

Dura Vermeer Bouw Heyma is een relatie van Haldu Groep en gaat dit avontuur aan. Uiteraard sponsoren wij dit team van harte en wensen wij hen heel veel succes in juni!

roparun dura vermeer

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Peter de Lange (Dura Vermeer): “De lat vanuit ons naar Haldu Groep ligt soms heel hoog”

Peter de Lange was tot 31 december hoofd inkoop Beton en Waterbouw bij Dura Vermeer. Vanaf 1 januari is hij strategisch inkoper bij de Divisie Infra van Dura Vermeer. “Het herstel van de economie in 2016 heeft nog niet echt de inframarkt bereikt. Die markt is nogal laat-cyclisch.” 

“In slechte tijden duurt het even voordat het ons raakt, maar bij herstel van de economie zitten we vervolgens ook achterin bij het herstel. We hebben in onze sector te maken met langlopende, meerjarige contracten. Herstel nú merken wij pas over een aantal jaar. Dit betekent dat voor 2017 de meerjarige contracten gewoon doorlopen, daar verandert niet zoveel in. Met de toename van kortlopende werken zou 2017 wel eens een verbetering voor ons kunnen laten zien.”

Bijzonder mooi werk in 2016: iLent

Peter kijkt specifiek met veel plezier  terug op de oplevering in 2016 van iLent. “De Combinatie iLent, bestaande uit Dura Vermeer Divisie Infra en Ploegam, realiseerde het uitdagende project ‘Ruimte voor de Waal’. Een bijzonder mooi werk om aan bijgedragen te mogen hebben. Vooral speciaal hierin was de hele grote in-situ brug met bijzonder veel technische uitdagingen. De hiervoor benodigde capaciteit aan mensen, zoveel voor staf als uitvoering, was indrukwekkend. Ook Haldu Groep leverde hiervoor vaklieden. Zowel technisch als qua planning is dit goed gelukt, een prestatie van formaat.”

Samenwerking met Haldu Groep

Dus ook in 2016 schakelde Dura Vermeer Beton en Waterbouw Haldu Groep in voor de selectie van flexibele krachten. “Over het algemeen leveren zij ons betontimmermannen. We beoordelen de Haldu Groep op twee aspecten: de kwaliteit van de vakmensen die zij ons leveren én hun flexibiliteit bij tussentijdse opdrachten en incidentafhandeling. Kijk, in onze wereld moet een partner als Haldu Groep soms heel snel kunnen schakelen als er iets wijzigt, zoals in een veranderende personeelsplanning. De lat ligt daarin van onze zijde heel hoog en dat leidt weleens tot inhoudelijke discussies. Wij begrijpen heel goed dat we soms op de korte termijn personeelswensen hebben die élke uitzendorganisatie tot het uiterste zou uitdagen, dus ook Haldu Groep. Het gaat uiteindelijk altijd om ménsen die je moet zien te plannen. Het is in die zin een tweezijdig vraagstuk: wij kunnen daar altijd nog beter in acteren en aan Haldu Groep de uitdaging daar een goed antwoord op te blijven geven, ook in 2017.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Als timmerman en voorman tegelijk draag ik bij aan het 100% ontzorgen van de klant”

Raymond Drent is timmerman en voorman, ofwel meewerkend voorman. Deze gemotiveerde vakkracht in hart en nieren is een grote aanwinst voor Haldu Groep, maar vooral ook voor onze opdrachtgevers. Juist door de combinatie timmerman en voorman worden zij namelijk extra ontzorgd. Momenteel zet Raymond zich voor de volle 100% in, samen met zijn gloednieuwe team van eveneens Haldu Groep medewerkers, op een bijzondere opdracht van Dura Vermeer: de aardbevingsbestendige nieuwbouw van het ziekenhuis in Scheemda, in Groningen. Raymond: “Alles in ons werk staat in het teken van dé Haldu Groep gedachte: de opdrachtgever 100% ontzorgen.”

De 39-jarige Raymond zit vanaf zijn 16e in het timmervak. “Mijn vader was ook timmerman. Hij werkte bij Dura Vermeer. Bijzonder toch? Ik was al jong nieuwsgierig naar dit beroep. Als kind ging ik al met hem mee naar de bouw. Ik heb het vak en de liefde daarvoor met de paplepel ingegoten gekregen. Toen ik 14 was, ben ik bij een klein bouwbedrijf begonnen en op mijn 16e gestopt met school en ben ik gaan timmeren. En dat doe ik nog steeds. Ik denk dat ik mijzelf dus wel een vakman mag noemen.”

Leidinggevend talent onderkend

Het ziekenhuis in Scheemda is het allereerste project waarop Raymond timmert én voorman is. “Men zag bij Dura Vermeer dat er meer in mij zat en ik kreeg het aanbod om meewerkend voorman te worden. Voor mij nieuw. Inmiddels ben ik al enkele weken op dit project in Scheemda voorman. Na overleg met de werkvoorbereiding stuur ik de collega’s aan met de opdracht, de tekening en de maten. Je hebt het dan over een team van tussen de 10 en 20 man.  Let wel: allemaal van Haldu Groep. Ook zorg ik dat iedereen zijn gereedschap en materiaal op orde heeft en ook volgens de veiligheidsvoorschriften werkt. Ik stuur nu de mensen dus aan op de bouw. Het grote voordeel is dat in principe de uitvoerder er geen omkijken meer naar heeft. Ik kan er dus aan bijdragen dat de klant nog verder ontzorgd wordt.”

Ook mensen sociaal begeleiden

In het team van Raymond werken ook mensen als bouwopruimer en dergelijke. ”Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haldu Groep geeft ook deze mensen een kans op de bouw en ik mag hen begeleiden. Het is heel belonend als je ziet dat deze mensen hun weg vinden in hun werk. Uiteraard hopen we dat deze collega’s op een volgend project kunnen doorgroeien, bijvoorbeeld naar timmerman 2.”

Ondersteuning vanuit Haldu Groep

Haldu Groep ondersteunt Raymond in zijn nieuwe leidinggevende taak. “Zij waarderen mij in deze functie. Wat bijzonder is, is dat Haldu Groep in dit deel van Groningen nog niet veel werk heeft gedaan. Via via heb ik ervoor kunnen zorgen dat Haldu Groep hier een voet aan de grond kreeg. Dus hoe beter wij deze opdracht doen, hoe meer wij hier werken aan de toekomst van Haldu Groep. Het team waaraan ik dus leiding mag geven, ziet het daarom als een uitdaging om hier direct een topprestatie neer te zetten. In die zin zijn wij pioniers en ambassadeurs van Haldu Groep.”

Nieuw: aardbevingsbestendig bouwen

Het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda wordt een modern duurzaam ziekenhuis met veel daglicht, gebouwd volgens de nieuwste inzichten en voorschriften voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Dankzij de vele ramen hebben de patiënten een mooi uitzicht op het omliggende landschap. In de ramen van het gebouw zitten zonnecollectoren om in een deel van de energiebehoefte te voorzien. Raymond: “Wat vakinhoudelijk bijzonder is, is dat dit ziekenhuis aardbevingsbestendig wordt gebouwd. Die technieken leren we direct in de praktijk, dus al doende. Zoals dikke muren en geen prefab betonelementen. Het bouwwerk wordt hier dus direct in het project gemaakt. Voor mij heel leerzaam. Bij de werkgever waarvoor ik eerder 15 jaar werkte, heb ik die kans nooit gekregen, maar nu wel, via Haldu Groep.”

Ambitie, met oog op duurzame inzetbaarheid

Raymond heeft de smaak van zijn nieuwe verantwoordelijkheid te pakken. “Ik zie mijzelf wel doorgroeien. Het liefst tot aan het niveau van uitvoerder. Mocht ik die kans krijgen, dan pak ik die met beide handen aan. Daarmee stuur ik meer mensen aan, en kan ik hen op grond van mijn ervaring ook vakmatig naar een hoger plan brengen. Daar komt bij: we moeten allemaal langer werken en op termijn zal de lichamelijke belasting van mijn werk, net als bij iedereen, een rol gaan spelen.”

Direct een goede indruk van Haldu Groep

Raymond werkt vanuit Haldu Groep, nu bij Dura Vermeer. “En alle collega’s op het huidige project in Scheemda zijn ook allemaal nieuw bij Haldu Groep begonnen, dus net als ik. Al direct viel mij op dat Haldu Groep zich écht onderscheidt van andere detacheringsbedrijven. Alles is prima voor elkaar. Stuur je een mail? Je krijgt direct een reactie. En toen ik en alle andere collega’s op de eerste dag aan de slag gingen in Scheemda, werd iedereen direct belangstellend vanuit Haldu Groep gebeld: Klopt alles? Bevalt het? Heb je nog wat nodig? Dat heb ik nog bij geen enkel ander bedrijf meegemaakt.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

5% eis Social Return opgepakt met 100% inzet

Social Return kent een prachtig doel: de uitstroom naar werk bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. De 5% eis die aan Social Return zit gekoppeld, is door Haldu Groep met 100% inzet opgepakt. Inmiddels schakelen zowel Dura Vermeer als ERA Contour met Haldu Groep voor Social Return. Haldu Groep speelt hiermee in de voorhoede als het gaat om totale ontzorging op het gebied van personele dienstverlening.

Op een project voor ERA Contour heeft Haldu Groep vier mensen in het kader van Social Return aan het werk. Zij komen uit het bestand van de gemeente Tilburg, zijn zorgvuldig door Haldu Groep geselecteerd, voorgesteld aan ERA Contour en daarna netjes geplaatst. Inmiddels zijn zij al een aantal weken op de bouw bezig.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen? Bijzonder positief. Gemotiveerde mensen die graag weer aan het werk willen. Capabel om het werk te doen. Kortom, er is inmiddels sprake van een succesvolle samenwerking. Haldu Groep doet al het werk voor dit Social Return project: van werving en selectie en onderhandelingen met gemeenten tot en met plaatsing, begeleiding van de geplaatste medewerkers en tussentijdse en eindevaluatie op het project.

Speciale aandacht geborgd

Leermomenten? Die zijn er elke dag. We werken hierin samen met kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist een andere instelling van ons als bemiddelend uitzendbureau. Deze nieuwe collega’s hebben gemiddeld meer contact en begeleiding nodig. De opdrachtgever, ERA Contour, legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij ons neer en wij hebben hiervoor op onze beurt een betrokken werkcoach aangesteld. Zij is volledig bezig met deze categorie werknemers en onderhoudt tevens het contact met de betreffende projectleiders en uitvoerders op het werk. Ontzorging in optima forma derhalve.

Van asociale bedreiging naar kans om socialer te ondernemen?

Wat de toekomst brengt? Projecten voor Social Return zullen gegarandeerd vaker terugkomen. Het is immers gewoon een eis die gesteld wordt vanuit de overheid. De 5% eis. Echter, Haldu Groep ziet deze eis, deze wettelijke verplichting, niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Wij bieden mensen een hernieuwde kans op re-integratie in het arbeidsproces, wij helpen de BV Nederland ermee, het is een onderdeel van onze totale dienstverlening en het draagt bij aan ons rendement. Tot slot, ook niet onbelangrijk, leiden Social Return projecten door het nauwe contact dat daarvoor is vereist met de opdrachtgever tot nieuwe opdrachten, ook buiten de sfeer van Social Return. Kortom, een mes dat aan meerdere kanten snijdt.

Benieuwd naar reacties uit de praktijk?

Hoe een aantal partners van Haldu Groep de samenwerking op het gebied van social return ervaren, kunt u lezen in mijn volgende blog.

Social Return en Dura Vermeer Infra

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zo veel mogelijk geïntegreerd in de strategie van Dura Vermeer en dagelijkse bedrijfsvoering van haar medewerkers en hiermee diep verankerd in de organisatie. Waarmaken van ambities, niet voor niets de slogan van Dura Vermeer, dus ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een ambitie die Haldu Groep waarachtig aanspreekt en volop kansen biedt om de samenwerking op het vlak van personele dienstverlening te intensiveren. Immers maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen staat ook hoog op onze agenda. Naast het sociale aspect biedt het namelijk ook uitgelezen kansen om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan met bestaande én nieuwe relaties.

Handschoen opgepakt

Dura Vermeer heeft Haldu Groep en Shanks uitgedaagd om gezamenlijk voor een betere afvalscheiding te gaan zorgen door de inzet van Social Return. Het gaat hier in aanvang vooral om projecten die zich concentreren op gescheiden afval verzamelen en bouwplaatsen opruimen. Als partners van Dura Vermeer in afval en inleen, Shanks via Gerard Veldhuijzen en Haldu Groep, hebben wij deze handschoen voortvarend opgepakt en ondertussen gezamenlijk een slim en praktisch initiatief uitgewerkt.

Voordelen

De voordelen voor alle partijen? Veelzijdig. Zoals schonere bouwplaatsen, meer gescheiden afvalstromen en uiteraard ook kostenreductie op afval door een betere scheiding door de inzet van bouwplaatsopruimers onder de paraplu van Social Return. In samenwerking met geschikte kandidaten in het kader van Social Return beantwoordt Dura Vermeer aan de eis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen én kan zij prijstechnisch nog meer concurrerend ondernemen.

Bovendien draagt een bouwplaats die er netjes uitziet bij aan een positief imago van het bedrijf. De opleiding van deze medewerkers wordt verzorgd door partner Shanks, terwijl Haldu Groep werft, selecteert en de werkcoach levert. Uiteraard wordt de uitvoerder van Dura Vermeer ook betrokken bij zowel de selectie als invulling en begeleiding van de Social Return kandidaten. Een perfect staaltje van ketensamenwerking.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven