Nieuws Archives - Haldu|DeGraaf

Angelique Actueel: Mag u sollicitanten screen op social media?

De vraag of u als werkgever de social mediakanalen van een sollicitant mag screenen, is weer helemaal actueel sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is tevens een vraag die een grijs gebied bestrijkt.

Nieuwsgierig naar social media

Wanneer een werkgever een sollicitatiebrief ontvangt voor een vacature, is hij wellicht benieuwd hoe de sollicitant er uitziet, wat hij in zijn vrije tijd doet en hoe hij zich gedraagt op social media. Oftewel, de werkgever wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. De verleiding is dan ook groot om de sollicitant even op te zoeken op internet. En heel eerlijk, zoiets gebeurt natuurlijk ook. Men deelt namelijk veel op internet en schermt een openbaar profiel of account op social media niet altijd af. Maar mag u als werkgever deze gegevens van een sollicitant überhaupt bekijken? Mag u een potentiële kandidaat screenen?

De Dikke Van Dale meldt: scree·nen (screende, heeft gescreend) – (een kandidaat) aan een streng onderzoek onderwerpen. Duidelijke omschrijving. Maar is het snel bekijken van een social media profiel ook echt screenen? Want in hoeverre heb je het écht over persoonsgegevens?

Nieuwe Privacywet

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Dit houdt in dat sinds die dag in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wet heeft consequenties voor werkgevers die de persoonsgegevens van werknemers opslaan en verwerken. Zo moeten bedrijven duidelijk maken waarom ze bepaalde gegevens nodig hebben en waarvoor die worden gebruikt. Ook moet desgewenst inzage gegeven worden in de opgeslagen data. Men mag bijvoorbeeld de toestemming intrekken, klachten indienen en gebruikmaken van het recht om vergeten te worden.

Wet- en regelgeving

Met de inwerkingtreding van de AVG zijn ook de regels voor screening en het bewaren en verwerken van (persoons)gegevens van sollicitanten nog verder aangescherpt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft namelijk strikte richtlijnen en stelt dat het verboden is om sollicitanten te ‘checken’ op social media. Dit is alleen toegestaan indien dit “noodzakelijk en relevant is voor de baan waar de kandidaat voor solliciteert.” Daarnaast dient de sollicitant voorafgaand aan de sollicitatie te worden geïnformeerd over een mogelijke screening van zijn social media profiel.

De AP heeft op haar website een overzicht van do’s en don’ts geformuleerd, om werkgevers én werknemers bewust te maken van de wetgeving.

De sollicitatiecode

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft een sollicitatiecode opgesteld, die juist als doel heeft een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

Een aantal belangrijke uitgangspunten van de code is:

  • de werkgever mag alleen informatie gebruiken die relevant is voor de beoordeling of de sollicitant geschikt is voor de functie;
  • de sollicitant en de werkgever zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van bronnen, zoals internet en informatie verkregen via derden, niet altijd juist, accuraat of relevant is;
  • de verkregen informatie zal met vermelding van de bron met de sollicitant worden besproken en de werkgever is transparant over de verkregen informatie;
  • de werkgever respecteert in alle gevallen de privacy van de sollicitant;
  • alle verkregen informatie van de sollicitant wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld;
  • indien een referentie wordt opgevraagd bij derden of indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de sollicitant, tenzij deze toestemming op grond van de wet of nadere regelgeving niet vereist is.

Gangbaar geworden

Zoals u kunt lezen, gaat de NVP losser om met de richtlijnen omtrent screenen van sollicitanten. Zo melden zij op hun eigen website het volgende. “Bij het actualiseren van de Sollicitatiecode […] is de codecommissie van de NVP uitgegaan van het openbare karakter van social media, zoals LinkedIn en Facebook. Daarnaast kan niemand er omheen dat het raadplegen en bekijken van social media inmiddels gangbaar is geworden bij werving en selectie. Het vooraf toestemming vragen aan de sollicitant om op social media naar de kandidaat te zoeken, is ingehaald door de dagelijkse werkelijkheid. In het kader van de eis van transparantie is het daarom slechts werkbaar om alléén informatie die daadwerkelijk wordt gebruikt bij de selectie aan de kandidaat voor te leggen. Deze kan dan ook aangeven of de gevonden informatie juist is of mogelijk gedateerd of in een bepaalde context moet worden bekeken.”

Gewoon even nadenken

Haldu Groep verwerkt dagelijks tientallen persoonsgegevens. Dus ja, er wordt wel eens een profiel op LinkedIn of Facebook bekeken. Zeker als mensen vragen stellen of zelfs solliciteren via die kanalen. Het is een kwestie van gebruik maken van je common sense, normaal nadenken, als een weldenkend mens. Omdat wij uiteindelijk werven en selecteren voor ú, staan wij uiteraard altijd open voor uw visie op dit actuele onderwerp.

Social media screening

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Privacyverklaring Haldu Groep

Bij het invullen van een formulier of het versturen van gegevens via onze website, gaat u er mee akkoord dat Haldu Groep uw gegevens verwerkt volgens onze privacy verklaring. Deze privacy verklaring is opgesteld op basis van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving gaat in op 25 mei 2018. Klik hier om onze privacy verklaring te bekijken.

Caspar Jansen, een van de directeuren van Haldu Groep, schreef onlangs een column over de AVG. “We kunnen ons niet een situatie veroorloven zoals recent met Facebook en Cambridge Analytica“, schreef Caspar. “Dus vind ik dat het eensluidend gereguleerd moet worden waarbij de privacy van een ieder kan worden gerespecteerd. En natuurlijk pakken wij het als Haldu dan ook zodanig op dat wij dit naar onze belanghebbenden, medewerkers én klanten goed hebben ingeregeld, want dat is nu eenmaal onze business. Tegelijkertijd willen we wel blijven ondernemen, want goed ondernemen kost tijd en het moet wel weer allemaal lukken in een beperkte tijd. Kortom, het gaat opnieuw om de balans tussen ‘moeten en willen’.”

Privacy wetgeving

Weet u niet precies wat de nieuwe wetgeving inhoudt? Wij hebben er eerder al een bericht over geschreven. U leest het hier.

privacyverklaring

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Co Bekker: “Het draait erom dat je goed met elkaar kunt communiceren”

Co Bekker is hoofduitvoerder bij Slokker Bouwgroep. Op een project in de Amsterdamse Dunantbuurt heeft Slokker momenteel een aantal buitenlandse metselaars vanuit Haldu Groep aan het werk. “We vinden steeds moeilijker Nederlandstalige metselaars en ondertussen trekt het werk aan. Werken met buitenlandse metselaars vanuit Haldu Groep biedt in die situatie in mijn ogen uitkomst. Zelf denk ik, en dat is mijn persoonlijke mening, dat we niet meer zonder deze buitenlandse collega’s kunnen.”

In de nieuwe Henri Dunantbuurt komen circa 240 nieuwe woningen in de sociale huur, middeldure huur, vrije sector huur en koop. Co Bekker: “Voor dit project hebben wij het metselwerk uiteindelijk niet kunnen uitbesteden omdat we op de markt geen geschikte metselpartner vonden. Het gebrek aan goede metselaars begint steeds meer op te spelen, blijkt toch wel. In eerste instantie hebben we enkele woningbouwblokken van het project gerealiseerd met vakkrachten uit mijn netwerk en dat van Slokker. Maar het werk bestaat uit hoogbouw, appartementen, laagbouw en gekoppelde hoogbouw appartementen.”

Bekker vervolgt: “Al doende bleef het nog steeds moeilijk om metselbedrijven te vinden die dit project konden aannemen. Uiteindelijk kwamen we in contact met Haldu Groep. We hebben al goede ervaringen met hen als het aankomt op timmerlieden. We hebben hen toen onze vraag voor metselaars voorgelegd. Dat hebben ze voortvarend opgepakt. Inmiddels hebben we op het project in de Dunantbuurt circa 35 buitenlandse metselaars werken, voornamelijk afkomstig uit Polen.”

Cruciaal: meewerkende voorman van Haldu Groep

Over de kwaliteit van de buitenlandse metselaars zegt Co Bekker het volgende. “Kwaliteit bestaat uit twee zaken: het tempo van metselproductie en de visuele kwaliteit van het metselwerk. Over het tempo zijn we redelijk tevreden. Dat heeft uiteraard te maken met het door hen onder controle krijgen van het type metselwerk dat wij in Nederland hanteren. Dat is een leerproces, maar we zien de vooruitgang. Uiteraard zijn deze metselaars opgeleid door Haldu Groep en deden zij al ervaring op bij een project in IJburg. Zij worden aangestuurd door een Nederlands sprekende Duitse voorman, ook in dienst van Haldu Groep. Die tweetaligheid van deze Haldu medewerker lost alle mogelijke taal- en dus communicatieproblemen op, want enkele Polen in de groep spreken Duits. Juist de communicatie is van groot belang als je buitenlandse metselaars aanneemt. Je wilt goed uit kunnen leggen wat de werkinstructies zijn, maar ook op het gebied van veilig werken is het cruciaal dat je elkaar verstaat.”

Goed overleg met Haldu Groep

Haldu Groep zorgt ervoor dat de buitenlandse werknemers op tijd komen en voorzien zijn van de goede gereedschappen, geeft Co aan. “Wij zorgen vervolgens voor de werkinstructies. Die samenwerking verloopt goed. We overleggen regelmatig en als we vinden dat Haldu Groep nog meer begeleiding moet bieden aan de buitenlandse werknemers, dan geven we dat aan en pakken zij dat op. Zelf denk ik, en dat is mijn persoonlijke mening, dat we niet meer zonder deze buitenlandse collega’s kunnen.”

Co Bekker

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Buitenlandse vakkrachten komen hier om voor hun centen te werken, en je moet ze een kans geven”

Gerard Schenkelaars werkt al lange tijd nauw samen met Haldu Groep. Op dit moment is hij projectleider voor de afbouwcombinatie Accompli Afbouw en A.T. Nederland. Bijvoorbeeld op het project aan het Spinoza Hotel in Amsterdam heeft Gerard diverse nationaliteiten werken, geleverd door Haldu Groep. “Binnen Haldu Groep heb ik de meeste ervaring van allemaal met het werken met buitenlandse vakkrachten.”

“Ik denk dat ik inmiddels al 15 jaar samenwerk met Haldu Groep, specifiek voor de afbouwbranche. Op het project voor het Spinoza Hotel werken we met een aanzienlijk aantal buitenlandse vakkrachten. Dat is geen uitzondering. Wij schakelen via Haldu Groep inmiddels structureel buitenlandse werknemers in. We moeten wel, want Nederlandse vakmensen vergrijzen in hoog tempo en de instroom is te gering. Ik werk al lang samen met Haldu Groep, ben tevreden, maar ben tegelijkertijd ook kritisch over wie ik selecteer en inhuur.”

Veel energie naar opleiden

Vanuit zijn kant heeft Gerard veel vaklieden gevormd en gebracht op het niveau tot waar ze nu zijn. “Dat heeft tot een bepaalde goodwill en welwillendheid geleid, zowel bij de directie van Haldu Groep als bij de mensen die ik via hen inhuur. Welwillendheid in de zin van: niet zaniken en zeuren, maar gewoon doen wat je gevraagd wordt.” Of de buitenlandse vakkrachten hun werk net zo goed doen als Nederlandse collega’s is puur een kwestie van opleiden, vindt Gerard. “Haldu Groep kan hier een rol in spelen, maar in mijn specifieke geval lag en ligt dat opleidingsinitiatief ook heel sterk bij mij. Mensen uit een andere cultuur en achtergrond moet je toch heel gericht sturen naar de Nederlandse markt en daarvoor opleiden. Daar besteed ik nog steeds veel energie aan.”

Alles draait om communicatie

Wij zijn als Nederlanders gemiddeld behoorlijk wat talen machtig. Gerard: “Maar dat geldt beslist niet voor Roemenen, Hongaren, noem maar op. Dus ons eigen Engels en Duits moet goed zijn, wil je een professionele sturing aan deze jongens kunnen geven. De communicatie met je buitenlandse vakkrachten is essentieel, maar dat geldt uiteraard ook voor je Nederlandse vakkrachten.”

Tot slot heeft Gerard een advies voor andere bouwers die ook overwegen Haldu Groep in te schakelen voor buitenlandse vakkrachten op Nederlandse projecten. “Je mag selectief zijn. Haldu Groep filtert, maar vervolgens mag je dat uiteraard ook zelf doen. Ook moeten we eerlijk zijn. Recht is recht en krom is krom. Buitenlandse vakkrachten komen hier om voor hun centen te werken, en je moet ze een kans geven. Ze verdienen ons respect, dat is voor hen ook een vorm van beloning.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Haldu Groep laat buitenlandse metselaars succesvol opleiden bij ReVaBo

Haldu Groep werkt voor de opleiding van haar buitenlandse vakkrachten sinds kort nauw samen met ReVaBo, het opleidingscentrum voor de bouw in Oosterbeek. Onlangs zijn de eerste 6 buitenlandse metselaars begonnen aan de opleiding en 5 ervan hebben deze met succes afgerond. Inmiddels zijn zij al naar tevredenheid aan de slag op Nederlandse bouwwerken. Directeur Piet Koppelaar en leermeester Fred van der Krol leggen graag uit wat hun toegevoegde waarde is als ReVaBo in een tijd waarin Nederlandse vakkrachten steeds schaarser worden.

Piet Koppelaar: “Wij zijn werkgever van leerlingen die een vakopleiding timmeren, metselen of montagemedewerker timmerindustrie willen volgen. Ze zijn bij ons in dienst en wij leiden hen voor een deel op. Het grootste deel van hun opleiding volgen zij bij de bij ReVaBo aangesloten bedrijven in de regio Zuid-West Veluwe en Arnhem. Doorgaans treden zij daar aansluitend in dienst, na het behalen van hun diploma.” ReVaBo is in 1984 opgericht, in die periode was de economie slecht. Piet: “Bedrijven konden door de te lege orderportefeuille geen jonge mensen aan zich binden. De aannemers hebben dat toen samen opgepakt door ReVaBo op te richten. We hebben onze toegevoegde waarde bewezen en bestaan nog steeds!”

ReVaBo bewijst haar waarde nog steeds

“We ontzorgen de aannemers voor een gedeelte omdat wij een stuk begeleiding doen in het ontwikkelproces van de leerling. De aannemer hoeft er zich daardoor wat minder mee te bemoeien en draagt in het begin de kosten niet. Inmiddels hebben we diverse generaties opgeleid. Sterker nog: we werken nu met aannemers samen die vroeger leerling bij ReVaBo waren! Ook in de recente crisis bewees ReVaBo opnieuw haar waarde. Hierdoor hebben we leerlingen behouden voor de bouwnijverheid. Maar ook doen we, als het vriest, de winteropvang van de leerlingen en pakken we vervolgens in zo’n vorstperiode direct weer de opleiding op. Ook heeft niet elke aannemer de breedte van het volledige bouwpalet in zijn orderportefeuille zitten, wij kunnen die breedte wel bieden in de opleiding. Ook geven we veel voorlichting en doen we wervingsactiviteiten voor nieuwe instroom in de aannemerij.”

Samenwerking Haldu Groep en ReVabo

Haldu Groep is een samenwerking met ReVaBo aangegaan. Piet Koppelaar is daar enthousiast over en licht deze graag toe: “Zij zijn de eerste uitzendorganisatie waarvoor wij opleiden, en dat is dus een primeur. Zij vinden steeds moeilijker Nederlandse metselaars en halen die vakkrachten inmiddels uit het buitenland. Maar voordat deze mensen aan het werk gaan, laten zij hen via ReVaBo eerst goed bijscholen in het typisch Nederlandse metselwerk. Wij kunnen dat goed omdat we door de vele generaties metselaars die wij al hebben opgeleid heel veel vakkennis en faciliteiten in huis hebben.”

Eerste buitenlandse metselaars opgeleid

Onlangs zijn de eerste buitenlandse metselaars begonnen aan de opleiding. Inmiddels zijn zij al naar tevredenheid aan de slag op Nederlandse bouwwerken. Piet: “Het is voor ons voor het eerst dat wij buitenlandse vakmensen opleiden. Via één van onze relaties kwam Haldu Groep bij ons binnen en de samenwerking verloopt heel voorspoedig. Aandacht voor metselaars is bij andere opleiders wat minder, en bij ReVaBo vormt dit juist een speerpunt. Dus in die samenwerking hebben we elkaar heel goed gevonden. Het metselvak staat zelfs bij ons bovenaan het lijstje van beroepen in de bouw waar wij graag aandacht aan besteden, dus dat komt heel goed uit.”

Positief verbaasd over vakmanschap

ReVaBo was positief verbaasd over het vakmanschap dat de buitenlandse collega’s meenamen. “De motivatie en inzet waren heel hoog. Ook het lerend vermogen was goed; de deelnemers pakten de lesstof goed op. We rapporteren na een testperiode aan Haldu Groep wie wat nodig heeft om bij een Nederlandse aannemer te kunnen gaan metselen. In die zin was deze groep een eerste try out.”

Indrukken van metsel leermeester

Fred van der Krol was de leermeester voor deze eerste groep buitenlandse metselaars. “Dit werk doe ik sinds 1996. Dat Haldu Groep ons een groep buitenlandse metselaars aanbood, was nieuw voor mij. De taalbarrière is uiteraard een issue, vooral de vaktechnische uitdrukkingen leg je bijvoorbeeld in het Duits lastig uit. Al met al hebben we veel voorgedaan en toch geprobeerd met handen en voeten en in het Engels en Duits zaken uit te leggen. We hebben deze eerste groep van Haldu Groep twee dagen binnen gehad.  Ze hebben natuurlijk hun eigen manier van metselen en die moesten zij uiteraard eerst afleren. Vervolgens hebben wij hen de Nederlandse manier van metselen bijgebracht. De deelnemers waren uiterst gemotiveerd. De een pakte het sneller op dan de ander, maar uiteindelijk hebben ze allemaal op de Nederlandse manier leren metselen. Ook hebben we hen de verbanden en profielen geleerd. Het binnenbrengen van deze buitenlandse vakkrachten, om ons tekort hier aan te zuiveren, is vooral handig voor als je meters wilt maken met je metselwerk. Met name geschikt voor lange muren met weinig variatie. Laat je ze de moeilijkere metselzaken doen, dan is het uiteraard van belang dat een Nederlandse vakman nog even een oogje in het zeil houdt.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

“Wij willen onszelf onderscheiden als Dura Vermeer en hebben daar ook steeds meer het specialisme van de juiste partijen voor nodig”

Philip Dam is Senior Supply Chain Manager bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. Hij werkt ruim tien jaar samen met Haldu Groep. Deze samenwerking past in de strategie van Dura Vermeer om met partners, zoals Haldu Groep, lange termijn relaties op te bouwen. Philip: “Alleen zo kunnen we van gemaakte fouten leren. Daarom praten we niet meer over inkoop, maar over supply chain management. In de keten willen we met elkaar de verbeteringen op gang brengen en realiseren.”

Philip Dam is Senior Supply Chain Manager bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. “Vanuit die functie coördineer ik onze inkoopactiviteiten. Ik help mee de juiste partijen te selecteren waarmee wij willen werken. Ook focus ik op het continu verbeteren van de samenwerking met die partijen. Eveneens neem ik in het kader van deze functie deel aan diverse landelijke overleggen. Ook zit ik in de Stuurgroep Inkoop van Dura Vermeer. Daar staat de inkoopstrategie op de agenda. Uiteraard ben ik ook betrokken bij de tactische inkoop, concreet gerelateerd aan projecten. Het gaat ons om de laagste integrale kosten alsook de maximaal toegevoegde waarde. We willen onze klant voor zijn investering de meeste waarde bieden. Dura Vermeer wil zich niet alleen onderscheiden met de laagste prijs, maar meer door onze toegevoegde waarde, ons proces en onze kennis. We kunnen de klant veel meer bieden dan de laagste prijs met onze aanpak, onze kennis en kunde. Datzelfde wil ik doorzetten naar de partijen waarmee wij samenwerken, zoals Haldu Groep.”

Accent op bepalen inkoopstrategie

Een belangrijk deel van het werk van Philip draait om het mede bepalen van de inkoopstrategie. “Denk daarbij aan beslissingen over hoe wij en bij wie wij en onder welke voorwaarden wij inkopen: landelijk of op werkmaatschappijniveau. En welke en hoeveel medewerkers heb je daarvoor nodig? De kern hierin is dat we ons willen concentreren op een goede samenwerking op vooral de lange termijn met de beste partijen die wij in de markt kunnen vinden. Daarbij besteden we heel veel aandacht aan veiligheid, kwaliteit, het nakomen van afspraken en respect hebben voor elkaars werk. Evenals aan innovatie, kennisvergroting, digitalisering en uiteraard het voorkomen van faalkosten. Werk je met partners projectoverstijgend samen, dan kun je ook daadwerkelijk leren van elkaars fouten en die leermomenten bij een volgend project meenemen. Werk je iedere keer met een andere partij, dan leer je niet echt van je fouten, en stimuleer je elkaar niet om echt beter te worden. Daarom kiezen wij voor de lange termijn met partners en praten we niet meer over inkoop maar over supply chain management. In die keten willen we met elkaar de verbeteringen op gang brengen en realiseren.”

Toenemende inzet op buitenlandse vakmensen

Door een toenemend gebrek aan Nederlandse vakmensen haalt Haldu Groep steeds meer vakmensen uit het buitenland naar Nederland. Wat vindt Philip daar van? “Op zich is het jammer dat we projecten in Nederland niet meer alleen met Nederlandse vakmensen kunnen realiseren. Maar goed, die projecten moeten wel dóór, dus moet je de vakmensen ergens vandaan halen. Ik begrijp dan wel dat Haldu Groep hierin haar blik verruimt en over de grenzen kijkt. Wat wij als Dura Vermeer daarin cruciaal vinden, is dat dit allemaal volgens de wet- en regelgeving en op een fatsoenlijke manier gebeurt. De veiligheid mag nooit in gevaar komen doordat deze buitenlandse medewerkers de instructies niet goed begrijpen door de taalbarrière.”

dura vermeer philip dam

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Haldu Groep haalt álles uit de kast voor buitenlandse vakmensen

Wat Haldu Groep allemaal doet voor onze buitenlandse werknemers? Eigenlijk kunt u beter vragen: wat doen wij niet? Graag tonen wij u in vogelvlucht hoe het Haldu Groep lukt de allerbeste buitenlandse vakkrachten goed opgeleid, compleet uitgerust en uiterst ervaren op úw Nederlandse bouwwerk te plaatsen.

Ten eerste: onze eigen recruiters selecteren in het buitenland het neusje van de zalm onder de vakmensen. We gaan er dus zelf heen, praten met de juiste vakmensen en overtuigen hen op goede gronden voor Nederland te kiezen. Uiteraard pas nadat wij hun vakkennis en ervaring tot in detail hebben gecontroleerd.

Alle zaken tot in detail geregeld

Eenmaal in Nederland zorgen wij voor goede huisvesting en veilig vervoer. Ook voorzien wij hen van eersteklas professioneel, erkend en gekeurd gereedschap. Uiteraard is ook alles fiscaal-financieel volgens de letter van de wet geregeld. Mocht dit nodig zijn, dan laten wij hen versneld opleiden of bijscholen bij Stichting ReVaBo in Oosterbeek. En gaan de buitenlandse vakmensen op uw werk aan de slag? Dan zorgt onze begeleider voor een 100% goede overdracht op uw project. De mensen worden voorgesteld, geïnstrueerd en volledig bijgepraat over veiligheid en hoe wij hier in Nederland werken, hoe de verhoudingen liggen en wat de omgangsvormen zijn.

Zorgverzekering en belasting

Onze buitenlandse werknemers zijn hier wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Ook dit regelen wij voor hen bij de daarin gespecialiseerde zorgverzekeraar Holland Zorg. Eveneens hebben wij goed contact met de Belastingdienst voor de buitenlandse werknemers om voor hen zaken te regelen waar zij eventueel recht op hebben. Zoals zorgtoeslag en kindertoeslag en antwoord op alle vragen rondom het wereldinkomen.

Aandacht voor communicatie

Ook geven we VCA-cursussen in hun eigen taal en voorzien wij onze gewaardeerde buitenlandse vakmensen van VCA-boeken in alle talen. Dit geldt ook voor alle werk- en arbeidsreglementen in hun eigen taal. Eveneens communiceren wij met onze nieuwe collega’s per mail en brief in hun eigen taal. Verder zorgen wij ervoor dat zij op het werk onder een leidinggevende vanuit Haldu Groep werken die met hen kan communiceren in bijvoorbeeld Duits of Engels of hun eigen taal.

100% voorbereid aan de slag

Kortom, Haldu Groep doet er werkelijk alles aan om onze buitenlandse vakkrachten op uw werk 100% voorbereid aan de slag te laten gaan. Werkt u nog niet met buitenlandse vakkrachten? Graag bewijzen wij u dat zij de vakkrachten van de toekomst zijn!

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Buitenlandse vakmensen: wij vertellen u er graag over

In deze speciale editie van de nieuwsbrief van Haldu Groep staan onze supergemotiveerde buitenlandse vakmensen centraal. Heel hard nodig om ons toenemend gebrek aan Nederlandse vakmensen structureel op te lossen.

Graag vertellen wij, onze klanten en de opleiders van onze vakkrachten, in deze nieuwsbrief wat hen zo bijzonder maakt. Werkt u nog niet met buitenlandse vakmensen? Graag bewijzen wij u dat zij de vakmensen van de toekomst zijn! En dat zij, mede door de veelzijdige begeleiding vanuit Haldu Groep, perfect werk leveren.

Inspireert wat u hier leest u tot een volgende stap? Haldu Groep staat voor u klaar met de allerbeste vakmensen van óver de grens voor de mooiste projecten bínnen onze grens!

buitenlandse vakmensen metselaar

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Veiligheid in de bouwsector afgelopen jaar verslechterd

Prioriteiten veiligheid

In 2016 steeg het aantal ernstige ongevallen met bijna 11%. Het aantal dodelijke slachtoffers nam zelfs met maar liefst 77% toe. De oorzaak hiervan is volgens de inspectie te wijten aan het feit dat er meer uitzendkrachten, buitenlandse vakmensen en zzp’ers actief zijn vergeleken met voorgaande jaren. Vaak is voor hen niet duidelijk geregeld wie er verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Goede samenwerkingsafspraken tussen beide partijen ontbreken ook vaak. In feite zou er één persoon verantwoordelijk moeten zijn voor de controle op de totale veiligheid. Helaas schrijft de Arbowet dat niet dwingend voor op dit moment. Wel staat er dat iedere werkgever in een veiligheid- en gezondheidsplan dient aan te geven hoe de veiligheid gegarandeerd wordt.

Gedragsverandering

Anderhalf jaar geleden werd het door werkgevers- en werknemersorganisaties gefinancierde veiligheidsinstituut Arbouw opgeheven. Destijds noemde veiligheidsdeskundigen dat besluit als onverstandig en met recht, zo is gebleken. Wanneer machines nog niet veiliger gemaakt kunnen worden en wetten strenger, pleiten zij voor gedragsverandering. Zij zijn dan ook van mening dat Arbouw hier een belangrijke rol in had kunnen spelen.

Landelijke veiligheidsdag

De ongevallencijfers van de Inspectie SWZ waren aanleiding voor de landelijke veiligheidsdag. Initiatiefnemers zijn brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Het is de bedoeling dat dit idee de komende jaren verder volwassen wordt. Het vindt elke derde vrijdag in maart plaats.

Bij Haldu Groep zijn we er voor ons personeel. Veiligheid staat dan bij ons hoog in het vaandel. Veilig en gezond werken krijgt bij ons topprioriteit. Wij dragen er zorg voor dat alles goed is geregeld voor onze werknemers. Wij werken daarom op basis van de cao’s van de ABU en NBBU. Tom, onze veiligheidskundige, heeft Safe Start op de kaart gezet. Safe Start bestaat uit een zelfgeschreven veiligheidsboek, waarin precies staat hoe onze werknemers veilig op de bouw moeten werken. Tevens geeft hij voorlichtingen, zodat alles duidelijk is en iedereen precies weet hoe hij/zij moet handelen. Een veilig gevoel voor jou, onze opdrachtgever én Haldu Groep, dat werkt wel zo prettig!

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Word jij onze nieuwe collega?

Wij zoeken een nieuwe collega!

Heb jij ons geweldige werving & selectie team al gespot in de krant? Zo niet, dan laten we jou het artikel alsnog graag zien, want zij zijn op zoek naar een nieuwe collega! Wie weet ben jij diegene wel?!

Kom jij ons gezellige team versterken?

Ben jij net als wij een mensenmens? Vind je het ook leuk om veel met mensen in contact te zijn en mensen gelukkig te maken met een mooie, uitdagende baan waar jij voor zorgt? Dan is deze functie echt iets voor jou!

Als jij onze collega wordt, zijn we samen verantwoordelijk voor alle openstaande vacatures binnen Haldu Groep. Dit betekent dat er een juiste match moet zijn tussen de geworven kandidaat en de opdrachtgever. We gaan samen op zoek naar nieuwe, gekwalificeerde vakmensen uit de branches Bouw, Techniek en Automotive. Uiteraard kom je in een super leuk team te werken met hardwerkende collega’s die voor elkaar klaar staan en tevens bereid zijn om jou alles te leren over het vak, zodat je uitgroeit tot de perfecte intercedent!

Durf jij de uitdaging met ons aan te gaan? Ben jij flexibel, heb je goed gevoel voor humor én kijk je ernaar uit om met ons te sparren? Dan hebben wij dé baan voor jou! Wil je weten wat we jou allemaal te bieden hebben, naast een gezellig team?

Ga dan voor meer informatie naar onze website via www.haldugroep.nl óf neem gerust contact op met Angelique van Hal via 024 – 397 7536 of a.vanhal@haldugroep.nl. Ook jouw motivatiebrief en cv ontvangen we graag op dit e-mailadres.

Hopelijk word jij onze nieuwe collega!

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven