social return Archives - Haldu|DeGraaf

Dura Vermeer Infra en ERA Contour schakelen met Haldu Groep voor Social Return

In mijn vorige blog kon u lezen dat de 5% eis die aan Social Return zit gekoppeld, door Haldu Groep met 100% inzet is opgepakt. Inmiddels schakelen zowel Dura Vermeer Infra als ERA Contour met Haldu Groep voor Social Return. Haldu Groep speelt hiermee in de voorhoede als het gaat om totale ontzorging op het gebied van personele dienstverlening.

Uiteraard kom ik met bewijzen vanuit de opdrachtgevende praktijk. Lees daarom nu de reactie van Marcel van der Oost van ERA Contour en Björn Smeets van Dura Vermeer Infra over hun ervaringen met de samenwerking met Haldu Groep op dit gebied.

“Mijn advies aan andere aannemers? Regel je Social Return ook met Haldu Groep”

Vier mensen aan het werk bij ERA Contour

“In het begin was ik sceptisch. Er ligt veel tijdsdruk op dit uitdagende project en dan krijg je ook nog eens de voorwaarde dat je voor een deel moet werken met langdurig werklozen. Alsof Louis Van Gaal het WK moet winnen met mensen die niet kunnen voetballen. Door ons 5% project in Tilburg, samen met Haldu Groep, kijk ik er inmiddels heel anders tegenaan.”

Marcel vervolgt: “De mensen die het betreft zijn enthousiast en blij dat ze van de bank kunnen komen en weer aan de slag mogen. Ook zijn ze leergierig. Dus geven wij hen op onze beurt de kans diverse werkzaamheden op te pakken en dat pakt goed uit. Uiteraard nemen zij de plaats in van vaste medewerkers. Onze personeelscoördinator was eerst ook sceptisch. Vroeger hadden we werk genoeg en was dat geen issue, maar in de huidige tijd is elke vaste medewerker aan het werk er één. Gelukkig kunnen wij onze mensen nog goed kwijt. Het is niet zo dat door Social Return onze mensen thuis zitten.”

Advies

Het advies van Marcel aan andere aannemers die ook met Social Return aan de slag moeten? “Regel je het ook met Haldu Groep. Ze hebben het hele traject goed voor ons opgepakt en uit handen genomen waardoor we de juiste mensen binnen hebben gekregen. Social Return en Haldu Groep? Een goede combi.”

Social Return en Dura Vermeer Infra

Dura Vermeer Infra heeft Haldu Groep en Shanks uitgedaagd om gezamenlijk voor een betere afvalscheiding te gaan zorgen door de inzet van Social Return. “Een ‘win-win-plus’ die alleen door goede ketensamenwerking tot duurzaam resultaat kan leiden”, aldus Björn Smeets, manager landelijke inkoop bij Dura Vermeer Infra. “Onze partners in afval en inleen, Shanks via Gerard Veldhuijzen en Caspar Jansen van Haldu Groep, hebben op verzoek van Dura Vermeer deze handschoen voortvarend opgepakt en hebben ondertussen gezamenlijk een slim en praktisch initiatief uitgewerkt.”

Voordelen

Björn vervolgt: “De voordelen voor alle partijen? Veelzijdig. Zoals schonere bouwplaatsen, meer gescheiden afvalstromen en uiteraard ook kostenreductie op afval door een betere scheiding door de inzet van bouwplaatsopruimers onder de paraplu van Social Return. In samenwerking met geschikte kandidaten in het kader van Social Return krijgt Dura Vermeer Infra haar bouwplaatsen netjes voor elkaar. Dit draagt tevens bij aan een positief imago, beantwoordt aan de eis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen én kan Dura Vermeer Infra prijstechnisch concurrerender ondernemen. De opleiding van deze medewerkers wordt verzorgd door onze partner Shanks, Haldu werft, selecteert en levert de werkcoach voor de begeleiding en uiteraard betrekken wij ook de uitvoerder van Dura Vermeer Infra bij zowel de selectie als invulling en begeleiding van de Social Return kandidaten. Een perfect staaltje van ketensamenwerking.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

5% eis Social Return opgepakt met 100% inzet

Social Return kent een prachtig doel: de uitstroom naar werk bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. De 5% eis die aan Social Return zit gekoppeld, is door Haldu Groep met 100% inzet opgepakt. Inmiddels schakelen zowel Dura Vermeer als ERA Contour met Haldu Groep voor Social Return. Haldu Groep speelt hiermee in de voorhoede als het gaat om totale ontzorging op het gebied van personele dienstverlening.

Op een project voor ERA Contour heeft Haldu Groep vier mensen in het kader van Social Return aan het werk. Zij komen uit het bestand van de gemeente Tilburg, zijn zorgvuldig door Haldu Groep geselecteerd, voorgesteld aan ERA Contour en daarna netjes geplaatst. Inmiddels zijn zij al een aantal weken op de bouw bezig.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen? Bijzonder positief. Gemotiveerde mensen die graag weer aan het werk willen. Capabel om het werk te doen. Kortom, er is inmiddels sprake van een succesvolle samenwerking. Haldu Groep doet al het werk voor dit Social Return project: van werving en selectie en onderhandelingen met gemeenten tot en met plaatsing, begeleiding van de geplaatste medewerkers en tussentijdse en eindevaluatie op het project.

Speciale aandacht geborgd

Leermomenten? Die zijn er elke dag. We werken hierin samen met kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist een andere instelling van ons als bemiddelend uitzendbureau. Deze nieuwe collega’s hebben gemiddeld meer contact en begeleiding nodig. De opdrachtgever, ERA Contour, legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij ons neer en wij hebben hiervoor op onze beurt een betrokken werkcoach aangesteld. Zij is volledig bezig met deze categorie werknemers en onderhoudt tevens het contact met de betreffende projectleiders en uitvoerders op het werk. Ontzorging in optima forma derhalve.

Van asociale bedreiging naar kans om socialer te ondernemen?

Wat de toekomst brengt? Projecten voor Social Return zullen gegarandeerd vaker terugkomen. Het is immers gewoon een eis die gesteld wordt vanuit de overheid. De 5% eis. Echter, Haldu Groep ziet deze eis, deze wettelijke verplichting, niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Wij bieden mensen een hernieuwde kans op re-integratie in het arbeidsproces, wij helpen de BV Nederland ermee, het is een onderdeel van onze totale dienstverlening en het draagt bij aan ons rendement. Tot slot, ook niet onbelangrijk, leiden Social Return projecten door het nauwe contact dat daarvoor is vereist met de opdrachtgever tot nieuwe opdrachten, ook buiten de sfeer van Social Return. Kortom, een mes dat aan meerdere kanten snijdt.

Benieuwd naar reacties uit de praktijk?

Hoe een aantal partners van Haldu Groep de samenwerking op het gebied van social return ervaren, kunt u lezen in mijn volgende blog.

Social Return en Dura Vermeer Infra

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zo veel mogelijk geïntegreerd in de strategie van Dura Vermeer en dagelijkse bedrijfsvoering van haar medewerkers en hiermee diep verankerd in de organisatie. Waarmaken van ambities, niet voor niets de slogan van Dura Vermeer, dus ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een ambitie die Haldu Groep waarachtig aanspreekt en volop kansen biedt om de samenwerking op het vlak van personele dienstverlening te intensiveren. Immers maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen staat ook hoog op onze agenda. Naast het sociale aspect biedt het namelijk ook uitgelezen kansen om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan met bestaande én nieuwe relaties.

Handschoen opgepakt

Dura Vermeer heeft Haldu Groep en Shanks uitgedaagd om gezamenlijk voor een betere afvalscheiding te gaan zorgen door de inzet van Social Return. Het gaat hier in aanvang vooral om projecten die zich concentreren op gescheiden afval verzamelen en bouwplaatsen opruimen. Als partners van Dura Vermeer in afval en inleen, Shanks via Gerard Veldhuijzen en Haldu Groep, hebben wij deze handschoen voortvarend opgepakt en ondertussen gezamenlijk een slim en praktisch initiatief uitgewerkt.

Voordelen

De voordelen voor alle partijen? Veelzijdig. Zoals schonere bouwplaatsen, meer gescheiden afvalstromen en uiteraard ook kostenreductie op afval door een betere scheiding door de inzet van bouwplaatsopruimers onder de paraplu van Social Return. In samenwerking met geschikte kandidaten in het kader van Social Return beantwoordt Dura Vermeer aan de eis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen én kan zij prijstechnisch nog meer concurrerend ondernemen.

Bovendien draagt een bouwplaats die er netjes uitziet bij aan een positief imago van het bedrijf. De opleiding van deze medewerkers wordt verzorgd door partner Shanks, terwijl Haldu Groep werft, selecteert en de werkcoach levert. Uiteraard wordt de uitvoerder van Dura Vermeer ook betrokken bij zowel de selectie als invulling en begeleiding van de Social Return kandidaten. Een perfect staaltje van ketensamenwerking.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Houbenstaete Tilburg: Social Return en het succes in de praktijk

In Tilburg is de bouw van 54 sociale huurwoningen in het appartementencomplex Houbenstaete in Nieuw Jeruzalem met succes afgerond. Een bijzonder project omdat het samen met de toekomstige huurders is ontworpen. Maar ook bijzonder omdat alle betrokken partijen enthousiast zijn over de wijze waarop de Haldu Groep de Social Return verplichting van ERA Contour vanuit opdrachtgever Tiwos in de praktijk heeft uitgevoerd. Social return loont dus, op voorwaarde van een goede samenwerking. Aan het woord de samenwerkers die het project Houbenstaete hebben gedragen.

Natascha Janssen, account manager en werkcoach bij de Haldu Groep:

Natascha Janssen is account manager en werkcoach bij de Haldu Groep voor de Social Return kandidaten op dit project. Ook is zij aanspreekpunt geweest voor de uitvoerders. “We hebben op het project Houbenstaete in totaal zes kandidaten ingezet en uiteindelijk hebben er vier daarvan het totale project volbracht. De kandidaten hebben we geworven door contact op te nemen met de gemeente Tilburg. Zij hebben eerst geworven en daarna heb ik sollicitatiegesprekken gevoerd met de kandidaten waarmee wij verder wilden. Zij kregen een proefplaatsing op het project en zijn in die periode zeer intensief begeleid door mij.”

“Je ziet de Social Return kandidaten groeien tijdens het werk”

“Deze mensen hebben allemaal een rugzakje en moeten vaak weer wennen aan het werkritme. Maar door hen veel begeleiding te geven en een vertrouwensband met hen op te bouwen vanuit de Haldu Groep lukte dat. Je ziet dat ze groeien en hun verantwoordelijkheid nemen. Na de proefplaatsing heb ik met de uitvoerder besproken of zij door mochten en kregen zij een contract aangeboden van in eerste instantie 26 weken. Ook in die periode hebben we hen intensief begeleid en voortdurend evaluaties gedaan. Daar horen ook de rapportages naar de gemeente en de toetsende instanties bij. Waren er vragen? Dan konden de kandidaten mij rechtstreeks op mijn mobiel bellen en probeerde ik direct een oplossing te bieden, altijd in goed overleg met de uitvoerder. We trachten nu de vier medewerkers door te plaatsen op andere projecten in Tilburg. Uiteraard moeten zij ook zelf in actie komen om niet weer terug te vallen in een uitkering, ook zij dragen hierin een stuk verantwoording.”

André van der Wouw, Manager Vastgoed Tiwos:

André van der Wouw is Manager Vastgoed bij Tiwos, de woningcorporatie van appartementencomplex Houbenstaete. “Circa 1,5 jaar geleden hebben we Social Return als pilot opgepakt, en inmiddels afgerond, samen met twee andere corporaties en de Diamant Groep, het leer-werkbedrijf in Tilburg. Het voldoen aan Social Return is een eis die wij inmiddels in principe standaard als corporatie meenemen in alle aanbestedingen richting onze opdrachtnemers.”

“De Haldu Groep heeft de juiste match gemaakt”

“Wij onderstrepen hiermee onze visie dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk moeten kunnen komen, net zoals wij zelf mensen helpen die moeite hebben om zelfstandig woonruimte te vinden. We weten dat het tot verdringing op de arbeidsmarkt kan leiden, maar onze insteek is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het juist nu heel moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Overigens, we dwingen aannemers niet bij het aannemen van mensen voor Social Return die kandidaten ook daadwerkelijk op de bijbehorende bouwplaats te laten werken. Aannemers mogen dit naar eigen inzicht invullen, bijvoorbeeld met het aan het werk zetten van mensen binnen de Diamant Groep. Zo krijgen zij meer flexibiliteit om aan hun verplichting te voldoen.”

Continue aandacht

“Wat ik van het project Houbenstaete in Tilburg terughoor, is dat ERA Contour dit heel goed ingevuld heeft. Uiteindelijk hebben vier medewerkers naar volle tevredenheid van ERA Contour en Tiwos op dit project gewerkt. Ook de inzet van de Haldu Groep mag genoemd worden; zij hebben de match met succes gemaakt door de geschikte mensen te selecteren en hen, heel belangrijk, ook tijdens de opdracht intensief te blijven begeleiden. Wat ik vaak terug hoor van aannemers, is dat er wel een selectieprocedure is, maar dat de mensen daarna in het diepe worden gegooid. Bij de Haldu Groep is dat anders: die blijven in contact met de medewerkers en kunnen zo eventuele problemen snel verhelpen. Ook vind ik het positief dat zij lokaal werven en daardoor de kans toeneemt dat de geselecteerden ook onze bewoners zijn. Het zou helemaal mooi zijn als er bewoners uit de betreffende wijk aan het werk gezet kunnen worden.”

Advies

“Mijn advies aan collega-corporaties die nog niet zo ver zijn met Social Return? Ga ermee aan de slag, vooral nu. Door de moeilijke markt zijn aannemers ontvankelijk en wordt eerder gehoor gegeven aan een eis op het gebied van Social Return. Aannemers moeten het niet alleen zien als lastig, maar het moet een win-winsituatie opleveren. Het mag niet alleen kostenverhogend zijn voor de aannemer. Ben je daar creatief in en zoek je naar oplossingen, dan slaag je met elkaar op het vlak van Social Return. Specialisten bij aannemers vinden het doorgaans niet leuk om routinematig werk te doen. Laat je dat door een lager geschoold iemand verrichten, dan kan de specialist juist meer uitdagend werk doen. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen!”

Arno Versteeg, bedrijfsleider bij ERA Contour:

“In opdrachten komen we de eis tot Social Return steeds vaker tegen. In het begin leek dit een belasting, maar we hebben inmiddels de voordelen leren kennen, ook op het project Houbenstaete. Van de zes kandidaten hebben er vier naar tevredenheid het project afgemaakt. Uiteraard speelt het element van verdringing mee. We hebben door de crisis van collega’s vanwege boventalligheid afscheid moeten nemen, tegelijkertijd vullen we onze Social Return verplichting in. Toch staan we achter het maatschappelijke voordeel van Social Return.”

“De beloofde ontzorging is door de Haldu Groep waargemaakt”

“Als we terugkijken, zijn we zeer tevreden over de inzet van de Haldu Groep. Ze hebben het complete traject van ons overgenomen, en daar komt heel veel bij kijken. Van het feitelijke werven van kandidaten tot en met de financiële verantwoording richting Tiwos. Al die handelingen hebben zij integraal van ons overgenomen, de beloofde ontzorging hebben zij meer dan waargemaakt. Wij zijn zeer tevreden.”

Meerwaarde en succes voor alle partijen

Caspar Jansen, directeur van de Haldu Groep, is ook tevreden. “Dit was een mooi voorbeeld van samenwerking, zeker als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bewijs dat gezamenlijke inspanningen op dat terrein voor álle partijen tot een meerwaarde leidt.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven

Social Return: winnende wisselspelers in een keiharde wedstrijd

Natuurlijk, de markt vertoont weliswaar weer signalen van opleving en we zien de toekomst met veel meer positivisme tegemoet, toch proef ik in mijn gesprekken met opdrachtgevers nog steeds onzekerheid en wordt er geklaagd over de ondermaatse prijzen.

De verwachting is dat nog een aantal grote partijen het loodje gaat leggen. Gegadigden daarvoor? Die geeft een bekende blogger u bijgaand onomwonden. Lees het gerust zelf. Ik hoop dat u niet wordt genoemd.

Concrete jungle

Er zijn twee plekken op deze aarde waar het recht van de sterkste lijkt te gelden: in de natuur én in de bouwwereld. De laatste is een jungle van beton die onophoudelijk klappen krijgt uitgedeeld met diezelfde zware materie. En… we zijn er nog lang niet. En als dát gevoel er in de bouwmarkt is, dan zie je de bekende reflex dat de zwakkeren onder ons even stil lijken te moeten blijven van de stoere jongens. Voor die zwakkeren neem ik het graag op. Want als de omstandigheden hard zijn, moeten we juist zacht zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Juist door dit wel te blijven doen, ontstaan er kansen waarvan de economie en dus de bedrijven kunnen profiteren.

Uitdragen van een missie

In december verscheen er in mijn lijfblad Bouwen in het Oosten een interview over Social Return. Hierin komt een van mijn collega’s, Natascha Janssen, aan het woord die dit initiatief niet alleen een warm hart toedraagt, maar ook dagelijks uitdraagt. Social Return wordt al in vele projecten toegepast door de Haldu Groep, waaronder recent in het prachtige nieuwbouwproject van Dura Vermeer, het Theater van de Wereld in Emmen. Zij schakelden intermediair en uitzender Haldu Groep, een vaste relatie van Dura Vermeer, in voor de uitvoering en begeleiding van dit project.

Ik ga hier niet het hele interview herhalen. Dankzij de wonderen der internet linkt u er in één moeite door naartoe (kijk vooral op pagina 44). Wederom een mooi staaltje van samenwerking waarmee een succesvol beroep wordt gedaan op onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar ik ga u wel een nuance geven die mij in de weken ná het interview duidelijker werd dan ooit.

Social Return: de zachte doorslag in harde tijden

Ik pleit ervoor in de huidige ratrace blijvend aandacht te houden voor MVO en in het bijzonder de ongekende voordelen van Social Return. Het is zo makkelijk om al die maatschappelijke winst van de afgelopen crisisjaren overboord te kieperen. Die voordelen hebben we inmiddels veelvuldig geproefd in de projecten van Haldu Groep. Want als we nog steeds alle zeilen moeten bijzetten om fit aan de strijd te verschijnen, hebben we de wisselspelers van Social Return écht nodig om de wedstrijd ook winnend te kunnen afsluiten. Ofwel: hard voor de zaak, zacht voor de mensen. Een positieve combi waarvan de Haldu Groep aantoont dat deze werkt. Nieuwsgierig welke kansen Social Return uw organisatie biedt? Een afspraak voor een persoonlijk gesprek met ons om hierover van gedachten te wisselen, is natuurlijk zo gemaakt.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!

Direct inschrijven