Haldu DeGraaf voor werkgevers

Onze opdrachtgevers vragen ons als eerste voor raad en daad bij personeelsvraagstukken. Steeds vaker worden deze vraagstukken ingebed in raamcontracten. Dat zorgt voor rust, stabiliteit én continuïteit waarin Haldu|DeGraaf de verbindende factor is.

Haldu|DeGraaf ondersteunt opdrachtgevers en vakmannen. Wij zijn de bruggenbouwer én de handenschudder tussen deze twee partijen. Letterlijk en figuurlijk het persoonlijke contact in de relatie, verantwoordelijk voor een optimale wederzijdse communicatie. Het is onze taak om zowel opdrachtgevers als medewerkers te stimuleren om, tot ieders tevredenheid, het uiterste uit zichzelf te halen.

Haldu DeGraaf en uitzenden

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever. Dit gebeurt bij Haldu DeGraaf op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. De duur van de werkzaamheden is flexibel.

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt, kunt u door tijdelijk personeel in te zetten snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in uw planning.

Maar wat betekent dit voor uitzenden in het algemeen en uitzenden via Haldu DeGraaf in het bijzonder? De verschuiving van vaste naar flexibele arbeidscontracten in combinatie met het stijgende productievolume, is al jaren gaande. De belangrijkste aanjager van flexibele arbeidsrelaties is echter de behoefte van onze opdrachtgevers om de personeelskosten mee te laten bewegen met de productie (ziek en piek), met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Haldu DeGraaf en flexibiliteit

In sommige situaties kan het makkelijk zijn om de juiste vakman voor langere tijd op een project te hebben. Of u heeft snel extra mankracht nodig? Ook in dat geval is inlenen via Haldu DeGraaf de beste oplossing. Haldu DeGraaf heeft deze vakmensen in dienst en een opdrachtgever kan voor een bepaalde termijn over hen beschikken.

Bij het werven van vakmensen voor technische sector draait alles om persoonlijk en professioneel contact met het team van Haldu DeGraaf. Dit team bestaat uit een grote verscheidenheid aan specialisten die dag in dag uit investeren in goede relaties met opdrachtgevers en vakmannen.

En dat is een manier van werken die wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers. Zo noemt Philip Dam van Dura Vermeer ons “een betrouwbare partner voor de inzet van flexibele arbeid die meedenkt in het totale arbeidsproces.” En Hans Janssen van BAM is “uiterst tevreden over de samenwerking. Haldu Groep zorgt ervoor dat de juiste man op het juiste werk komt te staan.”

Persoonlijk op de persoon

Onze personal touch is én blijft daarom de allerbelangrijkste USP in de professionele relatie tussen Haldu DeGraaf, haar opdrachtgevers en onze vakmannen. We bellen als een mail niet volstaat. We komen langs als een belletje de vraag niet beantwoordt. Haldu DeGraaf is en blijft zichtbaar, op werkplaatsen, in directiekamers op kantoor, in bouwketen en ook op vakbijeenkomsten waar we samen de toekomst van het vak helpen vormgeven. Want we dragen zelf ook graag bouwstenen aan voor onze gezamenlijke toekomst. Personal touch en tech touch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zorgen samen voor de finishing touch. Een simpele maar waardevolle rekensom.

Deze rekensom geeft maximaal inhoud aan de missie van Haldu DeGraaf. Wij zijn geen bemiddelaar van tijdelijke arbeid. Wij zijn een complete werkgever die mensen voortstuwt in hun carrière. Niet voor een dag, een week of een maand. Wij streven altijd naar een jarenlange vertrouwensvolle bindingen aan Haldu DeGraaf. Dat is het fundament van de relatie met zowel onze vakmensen én onze opdrachtgevers. En dit daagt ons voor de toekomst uit de eerdergenoemde brugfunctie verder verfijnen.

De werkwijze van Haldu DeGraaf

Een uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de werknemer waarbij de werknemer werkt onder leiding en toezicht van de inlener. De werknemer krijgt dus leiding en werkinstructies van de organisatie die hem ingeleend heeft. Op grond van artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (ook wel de wet Waadi genoemd) heeft een uitzendkracht recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (loon, overwerk, vakantie et cetera) als alle andere werknemers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie binnen het bedrijf waar gewerkt wordt. Haldu DeGraaf werkt conform de Inlenersbeloning die de van toepassing zijnde cao van de opdrachtgever volgt. Dit zorgt altijd voor een transparante samenwerking, wettelijk correct en compleet.

Haldu DeGraaf en recruitment
Recruitment verwijst naar het proces bij Haldu DeGraaf van aantrekken (vinden), selecteren (binden) en aanstellen (verbinden) van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van onze opdrachtgevers.

Werving en selectie

Werving en selectie is onderdeel van het personeelsbeleid van een onderneming dat soms wordt uitbesteed aan dienstverleners of overheden actief in arbeidsbemiddeling. Een goed wervings- en selectieproces bij Haldu|DeGraaf is strategisch belangrijk voor ondernemingen om concurrerend te blijven, doordat het onderscheid wordt gemaakt door het talent dat aanwezig is, en heeft een directe impact op bedrijfsresultaten.

Internationale oriëntatie
Haldu DeGraaf richt zich hierbij niet alleen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij zien immers in dat de Nederlandse beschikbaarheid van vakmensen opdroogt in verband met vergrijzing en beperkte instroom van jonge vaklieden.

Om die reden kijken wij, binnen Europa, ook om ons heen via onze internationale recruiters. De winst hiervan? Wij hoeven nooit ‘nee’ te verkopen. En uiteraard conformeren wij ons aan de Nederlandse wet- en regelgeving als het gaat om het ter beschikking stellen van buitenlandse arbeidskrachten. Ook zij staan bij Haldu DeGraaf op de loonlijst en voor hen worden de fiscale sociale en fiscale afdrachten in Nederland gedaan. Veilig en betrouwbaar voor álle betrokken partijen.